Projekt the CIRCULAR FOAM

Projekt the CIRCULAR FOAM – zwiększenie recyklingu wysokowydajnych materiałów izolacyjnych w całej Europie.

Pracownicy UE we Wrocławiu od 1 października 2021 r. uczestniczą w międzynarodowym zespole realizującym projekt w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską Horizon 2020 Research and innovation programme, nr grantu 101036854.

Lider projektu: Covestro

22 partnerów z 9 krajów reprezentujących przemysł, środowisko naukowe oraz społeczeństwo

Kierownik/koordynator projektu po stronie UEW:

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

Członkowie zespołu po stronie UEW:

Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, prof. dr hab. Małgorzata Krzywonos, dr hab. Paweł Hanczar, prof. UEW, dr Tomasz Kołakowski, dr Bartłomiej Jefmański, dr Jakub Marcinkowski, dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, mgr Arash Zandi.

Zamknięcie obiegu materiałów dla sztywnych pianek poliuretanowych: to ambitny cel nowego paneuropejskiego projektu „CIRCULAR FOAM”, w którym współuczestniczy zespół naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finansowany przez UE projekt, koordynowany przez Covestro, wiodącą na świecie firmę polimerową, skupia 22 partnerów z 9 krajów z przemysłu, środowisk akademickich i społecznych. W ciągu czterech lat chcą wspólnie stworzyć kompletny zamknięty łańcuch wartości dla surowców do sztywnych pianek poliuretanowych stosowanych jako materiał izolacyjny w lodówkach i przemyśle budowlanym. Po wdrożeniu w całej Europie, system może pomóc zaoszczędzić 1 milion ton odpadów, 2,9 miliona ton emisji CO2 i 150 milionów euro kosztów spalania rocznie, począwszy od 2040 roku.

Projekt CIRCULAR FOAM ma na celu wprowadzenie wielu ulepszeń do istniejącego cyklu materiałowego i zbudowanie nowego, zrównoważonego, okrągłego ekosystemu sztywnej pianki poliuretanowej: Projekt skupi się nie tylko na opracowaniu dwóch nowatorskich dróg recyklingu chemicznego materiałów wycofanych z eksploatacji. Pomoże również w stworzeniu i zademonstrowaniu odpowiednich systemów logistycznych i zbiórki odpadów, opracowaniu rozwiązań dotyczących demontażu i sortowania, a także zaprojektowania przyszłych produktów i materiałów w celu zwiększenia możliwości recyklingu.

Projekt koncentruje się na recyklingu pokonsumpcyjnych lodówek i odpadów budowlanych w kilku wybranych modelowych regionach. Należą do nich regiony przemysłowe i górnicze „Rheinisches Revier” w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemczech i na Śląsku w Polsce, a także obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii. Studia przypadków pozwolą opracować projektowe rozwiązanie systemowe z potencjałem replikacji w innych regionach. W ten sposób projekt przyczyni się również do misji „Horyzont Europa”, której celem jest pomoc co najmniej 150 regionom w całej Europie w uodpornieniu się na zmianę klimatu do 2030 r. 

W trakcie projektu zespół UEW przeanalizuje aktualny stan konfiguracji łańcucha dostaw oraz procesy zachodzące w logistyce zwrotnej odpadów PU. Będzie wspierać tworzenie nowego modelu łańcucha dostaw w zamkniętej pętli (odwrócony – cykliczny łańcuch wartości) w celu zminimalizowania ilości odpadów, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (np. CO2, PM, NOx) i maksymalnego wykorzystania materiałów z pianki poliuretanowej. Model będzie uwzględniał decyzję o lokalizacji obiektu w ramach zamkniętego łańcucha dostaw oraz będzie optymalizował logistykę odpadów w regionie. 

Partnerzy zaangażowani w realizację projektu: Covestro Deutschland AG as project coordinator, Interseroh Dienstleistungs-GmbH, REDWAVE, a division of BT-Wolfgang Binder GmbH, Unilin Insulation, Kingspan Research and Developments Limited, Electrolux Italia SPA, Circularise BV, BioBTX BV, Rijksuniversiteit Groningen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Technische Universität Dortmund, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Insittuten, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angew. Forschung, Ruhr-Universität Bochum, Forschungszentrum Jülich GmbH, Gornoslasko-Zaglebiowska Metropolia (METR), Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o., IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia and DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.


Więcej informacji: www.circular-foam.eu

Osoba do kontaktu ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: prof. Maja Kiba-Janiak, Wroclaw Universtiy of Economics and Business (maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem