Implementacja Strategii 2030

Szanowni Państwo, członkowie społeczności akademickiej

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 18 marca 2021 r. uchwalił Strategię 2030. Konsekwencją tej uchwały jest potrzeba określenia ram organizacyjnych jej wdrażania, dlatego w dniu dzisiejszym Rektor wydał zarządzenie w sprawie implementacji Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Strategia będzie wdrażana w ramach sześciu Priorytetów Strategicznych:

1)    Zaangażowani pracownicy

2)    Nowoczesna organizacja

3)    Współpraca z biznesem

4)    Uznawane badania inspirowane praktyką

5)    Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu

6)    Ustawiczne rozwijanie kompetencji przyszłości

Jesteśmy przekonani, że realizacja priorytetów będzie się odbywać poprzez kluczowe dla przyszłości Uczelni projekty strategiczne, przy dużym zaangażowaniu wielu członków naszej społeczności.

Zasadniczą rolę w procesie implementacji Strategii będzie odgrywać Rada Strategii pod przewodnictwem Rektora, która będzie spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące i nadawać projektom status projektów strategicznych. Ambasadorzy Priorytetów Strategicznych będą przede wszystkim stymulować działania służące osiąganiu efektów każdego priorytetu strategicznego oraz m.in. ustalać cele i mierniki dotyczące priorytetu. Ambasador Priorytetu będzie wspierany przez Radę Priorytetu, która ma opiniować zgłaszane projekty oraz monitorować efekty ich realizacji. Każdy priorytet będzie miał Sponsora reprezentującego Władze Uczelni i wspierającego Ambasadora Priorytetu swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach merytorycznych i formalno-prawnych.

Dwa razy w roku będziemy organizować Przegląd strategiczny, który ma służyć weryfikacji i aktualizacji kluczowych założeń Strategii. W ramach tych przeglądów zamierzamy m.in. weryfikować stan implementacji Strategii, pracować nad propozycjami nowych projektów strategicznych oraz wnioskować o zmiany w kształcie strategii. Corocznie tytuł Lidera Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będzie przyznawany osobom, które w poprzednim roku szczególnie wyróżniły się w procesie implementacji Strategii Uczelni.

Pierwszy Przegląd Strategiczny odbędzie się już 1 lipca br. przy udziale kilkudziesięciu uczestników i będzie miał na celu:

1)    uzgodnienie metodyki budowy celów i miar strategicznych wynikających z Priorytetów

2)    przegląd zainicjowanych i realizowanych Projektów Strategicznych

3)    wyznaczenie kierunków identyfikacji nowych Projektów Strategicznych

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu przedstawicieli naszej społeczności akademickiej proces implementacji strategii będzie przebiegał sprawnie służąc rozwojowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rektor

prof. Andrzej Kaleta


STRATEGIA 2030

strategia_2030

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem