Wsparcie dla nieanglojęzycznych lektorów Studium Języków Obcych UEW

belka_logotypy_unijne

Ekonomiczny we Wrocławiu od przyszłego semestru oferuje kolejne realne wsparcie związane z podwyższeniem kompetencji nauczycieli akademickich. Jest ono efektem pozyskania środków przez Centrum Zarządzania Projektami w ramach projektu „Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju Uczelni”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjęło do realizacji wewnętrzny projekt dotyczący przeszkolenia nieanglojęzycznych lektorów Studium Języków Obcych UEW. Do czerwca przyszłego roku lektorzy niebędący nauczycielami języka angielskiego otrzymają możliwość skorzystania łącznie z 360 godzin szkoleń z języka angielskiego. Wsparcie będzie polegało na podniesieniu ich kwalifikacji w posługiwaniu się językiem angielskim, wykorzystywanych następnie w procesie kształcenia językowego realizowanego w formie zajęć ćwiczeniowych dla studentek i studentów UEW.

W proces przygotowania opisu do pozyskania zgody na niniejszy cel byli zaangażowani pracownicy Studium Języków Obcych: mgr Anna Marcinko – Kierownik Studium Języków Obcych, mgr Grzegorz Małgorzewicz – Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego, a także, przede wszystkim, Marta Kindrat – kierownik projektu, która prowadziła negocjacje z NCBiR celem zmiany zapisów wniosku tak, aby dostosować je do zgłoszonych potrzeb.

 

Wyrażamy nadzieję, że pozyskane środki w realny sposób przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia na naszej Uczelni oraz satysfakcji pracowników, którzy przystąpią do szkoleń. Ponadto będą stanowiły realny czynnik umiędzynarodowienia działalności dydaktycznej.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem