Kierunek Rachunkowość i controlling otrzymał akredytację Doradztwa Podatkowego (KIDP)


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisał umowę z Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów, dzięki której absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Rachunkowość i controlling, ścieżka Doradztwo podatkowe mogą być zwolnieni z  części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Określa ona niezbędny  zakres programu kształcenia – wiedzę i umiejętności praktyczne – którego realizacja będzie wymagana do otrzymania zwolnienia i dotyczy studentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Informacja o zawarciu umowy podlega zamieszczeniu przez Komisję Egzaminacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Tym samym Uniwersytet Ekonomiczny dołączył do grona szacownych uczelni, które podpisały umowę, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Zakres tematyczny wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego obejmuje następujące przedmioty kierunkowe:
1. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
2. Organizacja controllingu
3. Prawo podatkowe II
4. Rachunkowość finansów publicznych i ubezpieczycieli
5. Rachunkowość podatkowa
6. Raportowanie w controllingu
7. Standardy sprawozdawczości finansowej
8. Ubezpieczenia społeczne i emerytalne
9. Zaawansowana rachunkowość finansowa
10. Zaawansowana rachunkowość zarządcza
11. Zarządzanie podatkami
12. Zarządzanie kosztami

oraz przedmioty na ścieżce Doradztwo podatkowe:
1. Analizy i decyzje podatkowe
2. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
3. Podania i pisma w sprawach podatkowych
4. Postępowanie i kontrola podatkowa
5. Prawo administracyjne
6. Prawo celne i dewizowe

Wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w proces realizacji umowy kierujemy do: dr Angeliki Kaczmarczyk, dr. hab. inż. Michała Biernackiego, prof. UEW (menedżera kierunku Rachunkowość i controlling) oraz prof. Zbigniewa Lutego. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem