Kierunek ekonomia z pozytywną oceną PKA

Z przyjemnością informujemy, że studia I i II stopnia na kierunku Ekonomia uzyskały pozytywną ocenę programową, tym samym potwierdzając wysoką jakość kształcenia. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu umożliwia studentom kierunku Ekonomia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium potwierdziło, że wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), zostały spełnione.


Ekonomia – ocena programowa


Następna ocena programowa na kierunku Ekonomia powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Dr Magdalena Stawicka (Menedżer kierunku Ekonomia) składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, studentom oraz firmom współpracującym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu za udział w spotkaniach z zespołem wizytującym oraz przygotowanie materiałów do raportu samooceny. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem