Książka dr hab. Barbary Mróz-Gorgoń, prof. UEW na podium konkursu ECONOMICUS 2020

barbara

Książka autorstwa dr hab. Barbary Mróz-Gorgoń, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2019 została laureatem konkursu ECONOMICUS 2020 dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na rodzimym rynku wydawniczym, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Partnerem konkursu jest Narodowy Bank Polski.      

W książce przedstawiona została klasyfikacja strategii, modeli i typów rebrandingu oraz badania wśród organizacji, które przeszły proces rebrandingu (przedstawiono wyniki badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych). Publikacja zawiera również interesujące opisy przypadków rebrandingu badanych marek – zapoznać się tu można z case study marek: ZOO Wrocław, InPost, Nest Bank, Mamut, Warta, Cyfrowy Polsat, Port Lotniczy Wrocław, Tygodnik „Polityka”, TIM, Work Service i mBank.  

 

Wśród wielu firm, których managerowie udzielili wywiadów pogłębionych (25 managerów rożnych podmiotów) były m.in.: mBank i InPost – w tych przypadkach wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z prezesami tych firm: Cezarym Stypułkowskim i  Rafałem Brzoską. 


Publikacja, która zdobyła III nagrodę w kategorii „Najlepszy poradnik biznesowy”, stanowiła efekt projektu InterEkon (projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022, nr projektu: 015/RID/2018/19 kwota finansowania: 10 721 040,00 PLN., kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet. 

okladka_bmgPraca charakteryzuje się wielością wątków związanych pośrednio lub bezpośrednio z problematyką zmiany, strategią marki i rebrandingu. Autorka przywołuje liczne koncepcje teoretyczne i podaje wiele praktycznych przykładów strategii ze świata biznesu. (…) Przedstawiła również główne problemy stosowania rebrandingu, podsumowała kluczowe wyniki badań własnych i wskazała na implikacje menedżerskie i kierunki przyszłych badań. 

prof. dr hab. Adam Sagan

Podjętą tematykę należy uznać za istotną i aktualną (a nawet przyszłościową), zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii zarządzania marką, zarządzania strategicznego, jak i z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Fakt, iż autorka odnosi się do problematyki rebrandingu, uwzględniając nie tylko tradycyjne podejście pod kątem zarządzania marką, ale także szersze podejście strategiczne, uwzględniające zarządzanie zmianą w organizacji, stanowi nowe ujęcie problemu i wpływa na oryginalność publikacji. 

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. Politechniki Łódzkiej 

Książka doskonale wpisuje się w najnowsze trendy związane z rozwojem przedsiębiorstw, dotyczące rosnącego znaczenia wartości aktywów niematerialnych. Rebranding jest nieodłącznym składnikiem wzrostu każdej marki. Nowa gospodarka i tworzenie w niej wartości są oparte o fundamenty marketingu holistycznego. Dotyczy to również efektywnego zarządzania marką korporacyjną, dla której rebranding jest jedną z możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Autorka w ramach zrealizowanych badań potwierdza hipotezę, że istnieje korelacja pomiędzy skutecznością rebrandingu a czynnikami zarządczymi: wiedzy o rynku, integracji komunikacji marketingowej 360 stopni i partycypacyjnego stylu zarządzania. To obowiązkowa pozycja dla kadry zarządzającej i szefów marketingu.  

Jacek Kotarbiński, kotarbinski.com 

 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem