Strategia 2030 - Senat UEW przyjął kierunki rozwoju uczelni

Jesienią 2019 r. Rektorskie Forum Strategiczne rozpoczęło pracę nad Strategią 3.0  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Przyjęta przez Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. Strategia jest niewątpliwym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym środowiska akademickiego Uczelni, owocem ponad roku pracy blisko dwustu osób zaangażowanych w poszczególnych zespołach problemowych.
  
Dokument, który niedługo zostanie udostępniony wszystkim pracownikom prezentuje strategiczne uwarunkowania wyjaśniające nasze rozumienie funkcjonowania Uczelni w przyszłości, jej wizję i misję, priorytety strategiczne, a także  mechanizm implementacji strategii.  Analizie poddano aktualne  megatrendy i ich spodziewany wpływ na przyszły kształt Uniwersytetu.  

Struktura dokumentu jest zbudowana wokół ściśle zdefiniowanych celów strategicznych. Dotyczą one w pierwszej kolejności uczelni jako nowoczesnej organizacji skierowanej ku przyszłości, oferującej atrakcyjne warunki pracy i rozwoju. Wspólnotę akademicką integrują wspólne wartości takie, jak prawda i wolność badań. Mocny akcent został położony na aktywną obecność Uniwersytetu w biznesie jako  miejsca rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłości.

Już w czwartek 25 marca, punktualnie o godz. 12,00 zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego prezentującego Strategię 2030.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem