Międzyuczelniane seminarium naukowe: Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego, które podsumuje zrealizowany grant badawczy pt. Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami "Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa" odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa. . 

Grant był realizowany w latach 2019-2021 w międzyuczelnianym zespole badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w składzie:
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH - kierownik zespołu
 • dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – UEW
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes – SGH 

Przedmiotem badania był „nowy porządek” budowany przez azjatyckie państwa demokratyczne regionu Pacyfiku: Australię, Indie i Japonię oraz ich współpraca z USA i UE oraz Wielką Brytanią. Są to państwa, które wykazały gotowość i zdolność do zinstytucjonalizowanej współpracy regionalnej i transregionalnej.  Skoncentrowaliśmy się na współpracy w formułach instytucji Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa (Democratic Security Diamond, DSD) oraz Czterostronnego Dialogu w sprawie Bezpieczeństwa (The Quadrilateral Security Dialogue, QSD) uznając, że instytucjonalizacja współpracy  decyduje o jej jakościowej zmianie. 
Celem badania była odpowiedź na pytanie, jak przebiega proces budowy tego „nowego porządku”, nowej, wielowymiarowej architektury współpracy. Szczegółowe pytania brzmiały następująco: 
 • jakie są ramy prawne współpracy pomiędzy stronami oraz jej perspektywy? 
 • jakie są potencjalne efekty synergii postrzegane przez pryzmat szans pochodnych zinstytucjonalizowanej współpracy?  
 • jakie są główne zagrożenia dla bezpieczeństwa i jaka może być wspólna odpowiedź sojuszników na zagrożenia/wyzwania? 
 • jaki jest potencjał społeczno-gospodarczy Australii, Indii i Japonii na tle świata i ich strategicznych sojuszników (UE i jej państw członkowskich oraz USA) oraz strategicznych rywali (Chiny i Rosja)? 
 • jaki jest poziom powiązań gospodarczych pomiędzy Australią, Indiami, Japonią oraz ze strategicznymi sojusznikami na tle powiązań z innymi partnerami? 
 • jaki jest poziom konkurencyjności Australii, Indii i Japonii w handlu międzynarodowym oraz jakie wnioski dla współpracy handlowej tych krajów w Unią Europejską z tego faktu wynikają? 

Głównym wymiernym rezultatem badania jest monografia: Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego, wydana w C.H. Beck w 2021 r. https://www.ksiegarnia.beck.pl/20244-demokratyczny-diament-bezpieczenstwa-budowa-nowego-ladu-pacyficznego-andzelika-kuznar-prof-sgh   

Seminarium odbędzie się 25 stycznia 2022 r. godz. 11.00-13.00 w formule online na Teams. W trakcie seminarium, którego moderatorką będzie dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof. UEK przedstawimy główne tezy monografii. Zapraszamy do udziału w seminarium oraz dyskusji. Udział jest bezpłatny. Link zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom. 
Prosimy o rejestrację do 20.01: https://forms.office.com/r/LyQ61hpRk9   

Organizatorzy:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem