Oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych

Innowacja dydaktyczno-badawcza

Z początkiem roku akademickiego 2020/2021 kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wzbogacił się o innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy, wybudowany i uruchomiony dzięki wsparciu funduszy unijnych. Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) ‒ tak nazywa się to przedsięwzięcie ‒ jest interaktywną pracownią komputerową, służącą do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych, audiowizualnych (w tym zintegrowanych systemów zarządzania sygnałem AV oraz technologii Virtual Reality – VR) oraz zintegrowanego systemu kontroli dostępu i wirtualnej recepcji. Głównym zadaniem CSPB jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Obiekt będzie także wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego Uczelni jako interaktywne środowisko symulacyjne. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom technologicznym, CSPB można śmiało określić jako przedsięwzięcie unikalne w skali kraju, a nawet świata!

Pomysłodawcą i kierownikiem CSPB jest dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, naukowiec i dydaktyk, pasjonat wykorzystania nowoczesnej technologii w procesach kształcenia oraz badaniach naukowych. To On zainicjował powstanie tego obiektu, kierując się potrzebą stworzenia na kampusie UEW wirtualnego środowiska biznesowego, które w najlepszy możliwy sposób przybliży studentów do praktyki. 

Jak to działa?

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych, stanowiących jeden poziom. Projektując ten obiekt, przyjęto założenie o możliwej rozbudowie budynku w przyszłości o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.

W obecnym kształcie w obiekcie CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: strefa projektowania procesów oraz strefa VR. Pierwsza z wymienionych stref służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystaniem systemów klasy Business Process Modeling Software, ich wizualnej symulacji 3D oraz prowadzeniu prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. CSPB korzysta w tym zakresie z amerykańskiego oprogramowania do projektowania symulacji FlexSim. W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk uczestników zajęć. Wszystkie stanowiska zostały wyposażone w specjalne monitory o proporcjach ekranu 32 x 10, umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in.: modelu 3D procesu, process- -flow, kokpitów menedżerskich – dashboards, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i uczestników zajęć, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego.

Druga strefa (VR) umożliwia spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych (WGD) w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji. W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest łącznie 20 WGD z obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także z obszaru procesów administracyjnych i handlowych. Użytkownik CSPB będzie mógł stanąć w roli m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej czy hurtowni spożywczej; będzie mógł podjąć się roli kierownika produkcji czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości (w tym w zakresie: zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów/świadczonych usług), bazując na danych wynikowych symulacji. Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych.

Współpraca z otoczeniem

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych służyć ma jednak nie tylko celom edukacyjnym. Jako jednostka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych oraz audiowizualnych, w tym technologii VR, ma wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do zadań Centrum należało będzie inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz Uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów, udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i badań wspieranych technologią VR.

Beneficjentami podejmowanych działań będą więc zarówno przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i pracownicy, jednostki organizacyjne Uczelni oraz koła naukowe i organizacje studenckie.

Planowana jest organizacja i współudział zespołu Centrum w seminariach i konferencjach naukowych, prezentujących doświadczenia Uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, w zakresie symulacji i interaktywnej wizualizacji procesów biznesowych.

Powstanie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych było możliwie, dzięki środkom projektu "PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt:

Jolanta Nowacka

Rzecznik prasowy Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tel.: 71 36 80 919 / 668 864 501

E-mail: jolanta.nowacka@ue.wroc.pl


cem_9449

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem