[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu (Finance) – na rok akademicki 2023/2024, dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

 • Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach, zgodnie z Pismem Okólnym Nr 2/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 27 marca 2023 r. 
 • Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5.: zapisy w dniu 8 grudnia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 10.45 oraz od godz. 11.30 do 13 grudnia 2023 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Drugi etap – dla pozostałych studentów: zapisy w dniach 8 grudnia 2023 r. od godz. 11.30 do 13 grudnia 2023 r. do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.


Rules for the Supervisor choice at the first cycle – for the academic year 2023/2024:

 • The choice of supervisors is conducted in two stages in accordance with Circular Notice No. 2/2023 of the Dean for Student Affairs dated March 27, 2023.
 • First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on December 8th from 9.00 a.m. to 10.45 a.m. and from 11.30 a.m. to December 13th 2023 until 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • Second stage – for all other students. Enrollment on December 8th from 11.30 a.m. to December 13th 2023 until 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.
Finance Offer

[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – na rok akademicki 2023/2024:

 • Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach. 
 • Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5. Zapisy w dniu 13 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Drugi etap – dla pozostałych studentów, w tym przebywających na urlopach i powtarzających semestr oraz studentów, którzy nie zapisali się w pierwszym etapie. Zapisy w dniach 14 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do 18 kwietnia 2023 r. do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Podstawą obliczenia średniej jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen łącznych z semestru trzeciego. 
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
Rules for the Supervisor choice at the first cycle – for the academic year 2023/2024:

 • The choice of supervisors is conducted in two stages.
 • First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on the 13th April 2023 from 9.00 a.m. until 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • Second stage – for the remaining students, including those on dean’s leave and repeating a semester, as well as students who did not enroll in the first stage. Enrollment on the 14th April 2023 from 9.00 a.m. till the 18th April 2023 till 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • The basis for calculating the average is the arithmetic average of all cumulative grades from the third semester.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the Supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the Supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.
Analityka gospodarcza Oferta
Ekonomia Oferta
Finanse i rachunkowość
Oferta
Informatyka w biznesie Oferta
Logistyka Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oferta
Rachunkowość i controlling Oferta
Zarządzanie 
Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji Oferta
Business Informatics Offer
Business Management Offer
Finance
Choice made
International Business Offer


[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu (Finance) – rok akademicki 2022/2023, dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

• Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach zgodnie z Pismem Okólnym Nr 1/2021 Dziekana ds. Studenckich z dnia 10 listopada 2021 r.

http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

 • Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5. Zapisy 16 grudnia od godz. 9.00 do godz. 10.45 oraz od godziny 11.30 do 21 grudnia 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
Drugi etap – dla pozostałych studentów. Zapisy w dniach 16 grudnia od godz. 11.30 do 21 grudnia 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
• Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
• Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
• Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
_________

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - for the academic year 2022/2023

• The choice of supervisors is conducted in two stages in accordance with Circular Letter No. 1/2021 of the Dean of Student Affairs dated November 10, 2021.

http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

• First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on December 16 th from 9.00 a.m. to 10:45 a.m. and from 11:30 a.m. to December 21 st 2022 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
• Second stage – for all other students. Enrollment on December 16 th from 11:30 a.m. to December 21 st 2022 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
• Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
• Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOSweb system.
• The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.
 INTERNATIONAL PROGRAMME  
 Finance  offer

[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – na rok akademicki 2022/2023:

• Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach zgodnie z Pismem Okólnym Nr 1/2021 Dziekana ds. Studenckich z dnia 10 listopada 2021 r.
http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5. Zapisy w dniach 5 maja od godz. 9.00 do 10 maja 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
Drugi etap – dla pozostałych studentów. Zapisy w dniach 6 maja od godz. 9.00 do 10 maja 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
• Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
• Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany.
• Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
• Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
_________

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - for the academic year 2022/2023

• The choice of supervisors is conducted in two stages in accordance with Circular Letter No. 1/2021 of the Dean of Student Affairs dated November 10, 2021.
http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on the 5th May from 9.00 a.m. to the 10th May 2022 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
Second stage – for all other students. Enrollment on the 6th May from 9.00 a.m. till the 10th May 2022 till 11.59 p.m. in the USOSweb system.
• Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
• Each student should choose the Supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the Supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
• Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOSweb system.
• The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza
 Oferta
Ekonomia   Oferta 
Finanse i rachunkowość   Oferta 
Informatyka w biznesie   Oferta 
Logistyka   Oferta 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze   Oferta 
Rachunkowość i controlling   Oferta
Zarządzanie   Oferta 
Zarządzanie i inżynieria produkcji   Oferta 
Business Informatics  Offer
Business Management  Offer
Finance Choice made
International Business  Offer


[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu (Finance)  – rok akademicki 2021/2022, dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:
 • Wybory Promotora na I stopniu odbędą się w dniach 12.01.2022 r. od godz. 9.00 do 16.01.2022 r. do godz. 23.59 w systemie USOS.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOS.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree (Finance Programme) - academic year 2021/2022, for Students starting seminars from summer semester
 • The choice of the Supervisor will take place on 12th of January from 9.00 a.m. to 16th of January 2022 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

 INTERNATIONAL PROGRAMME  
 Finance  offer


 [in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2021/2022:

 • Wybory Promotora na I stopniu odbędą się w dniach 26 maja od godz. 9.00 do 31 maja 2021 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
_____
Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - for the academic year 2021/2022

 • The choice of the Supervisor will take place on the 26th of May from 9.00 a.m. to the 31st of May 2021 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOSweb system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza
 Oferta
Ekonomia   Oferta
Finanse i rachunkowość   Oferta
Informatyka w biznesie   Oferta
Logistyka   Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze   Oferta
Rachunkowość i controlling   Oferta
Zarządzanie   Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji   Oferta
Business Informatics  Offer
Business Management  Offer
Finance  Choice made
International Business  Offer
[in English below]

Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2020/2021, sem. zimowy – dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

 • Wybory Promotora na I stopniu odbędą się w dniach 12.01.2021 r. od godz. 9.00 do 15.01.2021 r. do godz. 23.59 w systemie USOS.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOS.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - academic year 2020/2021, witer semester – for Students starting seminars from summer semester

 • The choice of the Supervisor will take place on 12 th of January from 9.00 a.m. to 15th of January 2020 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Finanse i rachunkowość dawny Wydział ZIF

Finanse i rachunkowość dawny Wydział NE
Informatyka w biznesie
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie dawny Wydział ZIF
Zarządzanie dawny Wydział NE
Zarządzanie i inżynieria produkcji
INTERNATIONAL PROGRAMMES

Business Informatics
Business Management
Management and Marketing

Finance
Offer
International Business


Zasady wyboru Promotora na I stopniu – rok akademicki 2019/20:

Rules for the Supervisor choice at the bachelor degree - academic year 2019/2020

 • The choice of the Supervisor will take place on 5th of May from 9.00 a.m. to 10th of May 2020 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza Oferta
Ekonomia Oferta
Finanse i rachunkowość dawny Wydział ZIF
Oferta
Finanse i rachunkowość dawny Wydział NE Oferta
Informatyka w biznesie Oferta
Logistyka Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oferta
Zarządzanie dawny Wydział ZIF Oferta
Zarządzanie dawny Wydział NE Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji Oferta


Business Informatics Offer
Business Management Offer
Management and Marketing
Offer
Bachelor Studies in Finance
choice made
International Business Offer

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem