Postępowania habilitacyjne

 • Kodeks etyki pracownika naukowego [PDF]
 • Procedura postępowania habilitacyjnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych [PDF]

HABILITACJE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

dr Marcin Gąsior
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Barbara Mróz-Gorgoń
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Monika Hajdas
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Anetta Pukas
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Anna Witek-Crabb 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Bartosz Scheuer
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Sławomir Czetwertyński 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Paweł Dziekański
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Dominika Malchar-Michalska
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Bogusław Bembenek 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Marek Dudek
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Hanna Sikacz
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Barbara Szymoniuk
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Zbigniew Dokurno 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Zbigniew Piepiora 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Katarzyna Przybyła
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Sebastian Bobowski
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Agnieszka Becla
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Alicja Małgorzata Graczyk
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Dorota Murzyn
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Maja Kiba-Janiak
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Łukasz Kuźmiński
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Krzysztof Nowosielski
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Edyta Marcinkiewicz
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Anna Kowalska
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Sylwia Dziedzic
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Elżbieta Wolanin-Jarosz
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Teresa Piecuch
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Arkadiusz Piwowar
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
dr Łukasz Skowron
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Joanna Radomska
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Marian Woźniak
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Maciej Dzikuć
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych [PDF]

dr Andrzej Sztando
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Artur Klimek
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Magdalena Rojek–Nowosielska 
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Agnieszka Jagoda
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Maciej Czarnecki
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]

dr Katarzyna Miszczak
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Piotr Szymański
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Dominika Bąk-Grabowska
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Magdalena Sobocińska
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Katarzyna Piwowar-Sulej
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
dr Tadeusz Falencikowski
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku PDF + Strona z podpisem [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]

dr Bartosz Michalski
 • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
 • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
 • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
 • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]

  dr Dominik Kopiński
  • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
  • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
  • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]

  dr Paweł Waniowski
  • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
  • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
  • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]

  dr Dariusz Sobotkiewicz
  • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
  • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF1] [PDF2]
  • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]

  dr
  Joanna Łodziana-Grabowska
  • HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • WNIOSEK o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [PDF]
  • AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku [PDF]
  • PISMO Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej [PDF]
  • UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego [PDF]    zamknij
    Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
    Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem