[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – rok akademicki 2023/2024 dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

 • Wybory Promotora na II stopniu odbędą się w dniach 8.12.2023 r. od godz. 9.00 do 13.12.2023 r. do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

Rules for the Supervisor choice at the second cycle – academic year 2023/2024 for Students starting seminars from summer semester:

 • The choice of Supervisors will take place on December 8th form 9.00 a.m. to December 13th 2023 until 11.59 p.m. in the USOSweb system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Konsulting prawny i gospodarczy Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Oferta
Finance Offer


[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – na rok akademicki 2023/2024:

 • Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach. 
 • Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5 oraz dla wszystkich studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zapisy w dniu  20 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Drugi etap – dla pozostałych studentów, w tym przebywających na urlopach i powtarzających semestr oraz studentów, którzy nie zapisali się w pierwszym etapie. Zapisy w dniach 21 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do 25 kwietnia 2023 r. do godz. 23.59 w systemie USOSweb. 
 • Podstawą obliczenia średniej jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen łącznych z semestru pierwszego, dla wszystkich kierunków studiów z wyłączeniem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. 
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

Rules for the Supervisor choice at the second cycle – for the academic year 2023/2024:

 • The choice of supervisors is conducted in two stages.
 • First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on the 20th April 2023 from 9.00 a.m. to 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • Second stage – for the remaining students, including those on dean’s leave and repeating a semester, as well as students who did not enroll in the first stage. Enrollment on the 21th April 2023 from 9.00 a.m. till the 25th April 2023 till 11.59 p.m. in the USOSweb system. 
 • The basis for calculating the average is the arithmetic average of all cumulative grades from the first semester.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the Supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the Supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza Oferta
Ekonomia Oferta
Finanse i rachunkowość
Oferta
Gospodarka przestrzenna Oferta
Informatyka w biznesie Oferta
Konsulting prawny i gospodarczy Wybór dokonany
Logistyka Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oferta
Rachunkowość i controlling Oferta
Zarządzanie 
Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Oferta
Business Management Offer
Finance
Choice made
International Business Offer
[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – rok akademicki 2022/2023 dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:
Rules for the Supervisor choice at the master degree - academic year 2022/2023 for Students starting seminars from summer semester:

 KIERUNEK (PROGRAMME)
 Oferta (Offer)
 Konsulting prawny i gospodarczy  Oferta
 Zarządzanie i inżynieria produkcji  Oferta
 INTERNATIONAL PROGRAMME  
 Finance  Offer
 

[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – na rok akademicki 2022/23:

• Wybór promotorów odbywa się w dwóch etapach zgodnie z Pismem Okólnym Nr 1/2021 Dziekana ds. Studenckich z dnia 10 listopada 2021 r.
http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

Pierwszy etap – dla studentów, którzy osiągnęli średnią ocen równą lub wyższą 4,5. Zapisy w dniach 12 maja od godz. 9.00 do godz. 23.59 oraz 13 maja od godz. 9.00 do 17 maja 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
Drugi etap – dla pozostałych studentów. Zapisy w dniach 13 maja od godz. 9.00 do 17 maja 2022 roku do godz. 23.59 w systemie USOSweb.
• Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
• Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany.
• Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
• Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

____
Rules for the Supervisor choice at the master degree–for the academic year 2022/2023

• The choice of supervisors is conducted in two stages in accordance with Circular Letter No. 1/2021 of the Dean of Student Affairs dated November 10, 2021.
http://www.ue.wroc.pl/p/dziekan_ds._studenckich/pisma_okolne_2021/pismo_okolne_nr_1_dziekana_ds._studenckich.pdf

First stage – for students who have achieved a grade point average of 4.5 or higher. Enrollment on the 12th May from 9.00 a.m. to 11.59 p.m. and on the 13th May 2022 from 9.00 a.m. till 17th May 2022 o 11.59 p.m. in the USOSweb system.
Second stage – for all other students. Enrollment on the 13th May from 9.00 a.m. till the 17th May 2022 till 11.59 p.m. in the USOSweb system.
• Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
• Each student should choose the Supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the Supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
• Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOSweb system.
• The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

 Analityka gospodarcza
 Oferta
 Ekonomia  Oferta 
 Finanse i rachunkowość
 Oferta
 Gospodarka przestrzenna
 Oferta
 Informatyka w biznesie  Oferta 
 Konsulting prawny i gospodarczy  Wybór dokonany
 Logistyka  Oferta 
 Międzynarodowe stosunki gospodarcze  Oferta 
 Rachunkowość i controlling  Oferta
 Zarządzanie  Oferta 
 Zarządzanie i inżynieria produkcji  Oferta
 Business Management  Offer
 Finance   
 Choice made
 International Business   
 Offer


[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – rok akademicki 2021/2022 dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:
 • Wybory Promotora na II stopniu odbędą się w dniach 12.01.2022 r. od godz. 9.00 do 16.01.2022 r. do godz. 23.59 w systemie USOS.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOS.
Rules for the Supervisor choice at the master degree - academic year 2021/2022 for Students starting seminars from summer semester:
 • The choice of the Supervisor will take place on 12th of January from 9.00 a.m. to 16th of January 2022 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

 KIERUNEK (PROGRAMME)
 Oferta (Offer)
 Konsulting prawny i gospodarczy  Oferta
 Zarządzanie i inżynieria produkcji  Oferta
 INTERNATIONAL PROGRAMME  
 Finance  Offer


[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – w roku akademickim 2021/22:

 • Wybory Promotora na II stopniu odbędą się w dniach 1 czerwca od godz. 9.00 do 6 czerwca 2021 roku do godz. 23.59  w systemie USOSweb.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy student powinien zapisać się do Promotora oferującego seminarium na jego kierunku. Wybór Promotora, który nie oferuje seminarium na danym kierunku będzie anulowany.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOSweb.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.
_____

Rules for the Supervisor choice at the master degree – for the academic year 2021/2022[in English below]

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – rok akademicki 2020/2021 sem. zimowy – dla studentów rozpoczynających seminarium od semestru letniego:

 • Wybory Promotora na II stopniu na kierunku Konsulting Prawny i Gospodarczy odbędą się w dniach 05.02.2021 r. od godz. 9.00 do 10.02.2021 r. do godz. 23.59 w systemie USOS.
 • Każdy student wybiera jednego Promotora, kolejność zgłoszeń ma znaczenie.
 • Każdy Promotor ma limit osób, które przyjmie na seminarium, limit będzie widoczny w systemie USOS.
 • Student jest zobowiązany do wyboru Promotora we wskazanym terminie.

Rules for the Supervisor choice at the master degree - academic year 2020/2021 winter semester – for Students starting seminars from summer semester:

 • The choice of the Supervisor will take place on (will be defined) in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Kierunek (Programme)
Oferta (Offer)
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna

Informatyka w biznesie
Konsulting prawny i gospodarczy
Oferta
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling

Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji Oferta
INTERNATIONAL PROGRAMMES

Business Management
Finance
Offer
International Business

Zasady wyboru Promotora na II stopniu – rok akademicki 2019/20:

Rules for the Supervisor choice at the master degree - academic year 2019/2020

 • The choice of the Supervisor will take place on 12th of May from 9.00 a.m. to 17th of May 2020 until 11.59 p.m. in the USOS system.
 • Each student chooses one Supervisor, the order of applications decides.
 • Each student should choose the supervisor offering a seminar assigned to student’s programme. The choice of the supervisor who does not offer a seminar in a particular programme will be cancelled.
 • Each Supervisor has a limit of students to take part in the seminar, the limit will be visible in the USOS system.
 • The student is obliged to choose a Supervisor within the indicated time.

Analityka gospodarcza Oferta
Ekonomia Oferta
Finanse i rachunkowość
Oferta
Gospodarka przestrzenna
Oferta
Informatyka w biznesie Oferta
Konsulting prawny i gospodarczy
wybór dokonany
Logistyka Oferta
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Oferta
Rachunkowość i controlling
Oferta
Zarządzanie Oferta
Zarządzanie i inżynieria produkcji Oferta


Business Management Offer
Finance
choice made
International Business Offer

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem