Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

DODATKOWY NABÓR NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM), Sekcja Mobilności Międzynarodowej (SMM) informuje, że w dniu 06.04.2020 r. o godz. 8:00 rozpocznie się dodatkowy nabór (w ramach wolnych miejsc pozostałych po pierwszej rekrutacji) na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Harmonogram dodatkowego naboru przedstawia się następująco:

06.04 godz. 8:00 - 17.04 godz. 15:00 - rejestracja w systemie rekrutacyjnym online i wybór uczelni (student)
17-22.04 - przydział miejsc (CWM)
23.04 - wypełnienie formularza osobowego (student)
24.04 - ogłoszenie wyników rekrutacji (CWM)
od 27.04 - nominacje (CWM)

W celu uzyskania dostępu do systemu rekrutacyjnego online www.erasmus.ue.wroc.pl, należy dostarczyć do pracowników Sekcji Mobilności Międzynarodowej drogą mailową skan podpisanego przez Dziekanat Zaświadczenia o wysokości średniej ze wszystkich dotychczas ukończonych semestrów na bieżącym poziomie studiów*.

Na zaświadczeniu oprócz średniej musi się znajdować także Państwa PESEL, nr indeksu oraz nr telefonu.

Przypominamy, że minimalna średnia umożliwiająca udział w dodatkowym naborze to 4.0.

*studenci studiów licencjackich dostarczają zaświadczenie za wszystkie ukończone semestry studiów licencjackich na UEW, studenci studiów magisterskich – za wszystkie ukończone semestry studiów magisterskich na UEW.

UWAGA! W związku z pandemią i jej długofalowymi skutkami zastrzegamy możliwość zmian kraju i/lub uczelni partnerskiej lub odwołania wyjazdu.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem