Odsłonięcie tablic upamiętniających prof. Grażynę Woźniewską i prof. Jana Falewicza

Rozpoczynając kolejny (już siedemdziesiąty czwarty) rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wspominamy twórców uczelni, niezapomnianych pracowników, mistrzów. 
  
W tygodniu poprzedzającym uroczystą inaugurację LXXIV roku akademickiego na UEW, zostały odsłonięte dwie tablice pamiątkowe. Dwóm reprezentacyjnym salom w budynku Z nadano imiona ważnych i niezapomnianych postaci: prof. Grażyny Woźniewskiej i prof. Jana Falewicza.

W uroczystościach uczestniczyli wychowankowie, członkowie rodzin, przyjaciele i współpracownicy uhonorowanych Profesorów.


Uroczystość nadania sali 417 Z imienia prof. Grażyny Woźniewskiej (28 września 2020 r.)

 2020-09-28_tablica-prof_(1)   

2020-09-28_tablica-prof_(8) 

Dr hab. Grażyna Woźniewska, prof. UE 

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 1993 r. zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej, od 1999 r. w Katedrze Bankowości. W latach 2012-2016 na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów pełniła funkcję prodziekana ds. finansowych i pomocy materialnej dla studentów, była przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Nauki. W latach 2016-2017 kierowała Katedrą Bankowości. Została wybrana członkiem Senatu.  

Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół bankowości, głównie problematyki banków spółdzielczych. W dorobku naukowym: rozprawa doktorska pt. „System informacji marketingowej na potrzeby badania konkurencji banku”, rozprawa habilitacyjna pt. „Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego”, a także 80 prac naukowych oraz recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. 

Organizatorka współpracy międzynarodowej, od lat dziewięćdziesiątych współpracowała m.in. z  wydziałami ekonomicznymi uniwersytetów w Wiedniu, w Wilnie i w Kownie. Od 2012 r. była pełnomocnikiem rektora ds. współpracy naukowo-badawczej oraz kształtowania procesu dydaktycznego, współpracując z Uniwersytetem Bankowym w Kijowie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Sankt Petersburgu.  

Jako nauczyciel akademicki niezwykle lubiana przez studentów, w sposób wzorcowy sprawowała opiekę nad młodymi pracownikami, inspirowała do podejmowania nowych problemów, wspierała w rozwoju naukowym, jednocząc wokół wspólnych idei.  

W 2009 r. odznaczona Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Otrzymała wiele Nagród Rektora.  Uroczystość nadania sali 613 Z imienia prof. Jana Falewicza (1 października 2020 r.)

2020-10-01_tablica-prof_(6)2020-10-01_tablica-prof_(5)

     

Profesor Jan Falewicz 

Studia techniczne ukończył w St. Petersburgu. W okresie międzywojennym zajmował poważne stanowiska w administracji gospodarczej na Górnym Śląsku. Był członkiem Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie oraz wykładowcą w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Zdobywał doświadczenie w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw. 


Od 1947 r. wykładał w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od 1950 r. jako zastępca profesora w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, kierował Katedrą Statystyki. W roku akademickim 1951/1952 był dziekanem Wydziału Planowania Przemysłu, w latach 1957-1958 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych. 


Jako znawca praktyki był cenionym ekspertem i konsultantem wielu przedsiębiorstw przemysłowych. Jest autorem wykorzystania teorii statystyki matematycznej do rozpatrywania modeli mikroekonomicznych i jednym z pionierów rachunkowości zarządczej w Polsce. Jako profesor wykształcił grono uczniów zajmujących eksponowane stanowiska w instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach oraz przekazał społeczeństwu znaczny dorobek naukowy. 

Wzór człowieka prawego, odważnego i zawsze gotowego do bezinteresownej pomocy. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem