Zasady obsługi studentów w czasach pandemii / Rules for student service during the pandemic

English below

Na podstawie Zarządzenia nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 ustala się:
Ogólne zasady obsługi studentów w Uczelni oraz zasady Obsługi studentów w Dziekanacie

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI STUDENTÓW W UCZELNI
1.    Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę administracyjną w sposób zdalny.
2.    Wnioski, podania i odwołania składane do Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana należy kierować wyłącznie drogą mailową, odpowiednio na adresy właściwych biur lub dziekanatu:  http://www.ue.wroc.pl/studenci/20377/formularze_podan_do_dziekana_prodziekanow_i_prorektora.html       
3.    Po rozpatrzeniu sprawy decyzja przekazywana jest studentowi poprzez USOSweb lub e-mailem.

OBSŁUGA STUDENTA W DZIEKANACIE
1.    W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się osobistą wizytę w Dziekanacie, w szczególności
w celu odbioru dokumentów.
2.    Czas przebywania w Dziekanacie należy skrócić do niezbędnego minimum. W związku z tym, Student powinien wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na dokumenty (np. zaświadczenie, odbiór dyplomu) do odpowiedniej osoby, obsługującej jego kierunek studiów: http://www.ue.wroc.pl/studenci/20373/kontakt.html 
3.    Zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty w Dziekanacie poprzez zgłoszenie na kontakt: http://www.ue.wroc.pl/studenci/20373/kontakt.html  
4.    W dziekanacie może przebywać tylko 1 Student.
5.    Studenci oczekujący przed Dziekanatem  mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
6.    Student wchodząc do budynków Uczelni i do Dziekanatu zobowiązany jest posiadać maskę zasłaniającą usta i nos, własny długopis oraz zdezynfekować ręce.
7.    Studenci nieprzestrzegający powyższych procedur nie będą obsługiwani.

Kierownik dziekanatu
Małgorzata MoraszkaOn the basis of the Ordinance No 164/2020 of the Rector of the Wrocław University of Economics and Business, issued on 30th of September 2020, listing the rules for University operating under the conditions of the risk of SARS-CoV-2 virus pandemic, the following GENERAL RULES AND  RULES FOR STUDENT SERVICE AT THE OFFICE FOR STUDENTS AFFAIRS are established:

GENERAL RULES
1.    Students are asked to not visit the University offices in person unless it is absolutely necessary. Student services is provided remotely.  
2.    Applications and appeals submitted to the Rector, Vice-Rector, Dean or Deputy Dean should be sent only by e-mail, respectively to the address of Rector’s office or the address of the Office for Student Affairs. Applications forms can be downloaded from the website:
http://www.ue.wroc.pl/studenci/20401/application_forms_to_dean_and_rector.html  
3.    Rector’s or Dean’s decisions and other is communicated to the student via USOSweb or e-mail.

RULES FOR STUDENT SERVICE AT THE OFFICE FOR STUDENTS AFFAIRS
1.    Students are asked not to visit Office for Student Affairs in person unless in exceptional cases, e.g. to receive documents.
2.    The time spent in the Office for Student Affairs should be reduced to the necessary minimum. Students are asked to report in advance the need for receiving the documents (e.g., certificate, diploma) to the appropriate contact person. The list of contacts is available at the website: http://www.ue.wroc.pl/studenci/20381/contact.html.  
3.    It is recommended to make an appointment with the Office staff by contacting relevant person from the list:  http://www.ue.wroc.pl/studenci/20381/contact.html  .
4.    In the Office for Student Affairs only 1 student can be served at a time.
5.    There can be a maximum of 5 students in front of the Office for Student Affairs. Awaiting students are obliged to keep a social distance between themselves, which is min. 1,5 m.
6.    A student entering the premises of the University and the Office for Student Affairs is required to have a mask covering her mouth and nose, and own pen and is required to disinfect hands.
7.    Students who do not follow the above requirements will not be served.

Head of the Office for Student Affairs
Małgorzata Moraszka
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem