Zarządzenie Rektora UEW dotyczące formy zajęć w semestrze letnim 2021/2022

Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną, zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 będą prowadzone według następujących zasad:

1) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji od 22.02.2022 r. laboratoria, ćwiczenia, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się stacjonarnie na terenie Uczelni, a wykłady i seminaria będą prowadzone zdalnie,

2) na pozostałych kierunkach studiów na obydwu stopniach i formach, a także w Szkole Doktorskiej w okresie 22.02.2022 – 13.03.2022 wszystkie zajęcia będą prowadzone zdalnie,

3) od 14.03.2022 r. na wszystkich kierunkach studiów na obydwu stopniach i formach, a także w Szkole Doktorskiej w formie zdalnej będą prowadzone wyłącznie wykłady i seminaria.

Dopuszcza się, aby do 25% zajęć z każdego przedmiotu prowadzonego zdalnie odbywało się asynchronicznie za pomocą Platformy Moodle, natomiast przynajmniej 75% powinno odbywać się synchronicznie z wykorzystaniem modułu Teams pakietu Office 365.

Przez cały semestr letni na studiach I i II stopnia, studiach Executive Master of Business Administration (EMBA) i w Szkole Doktorskiej, zdalnie mogą być prowadzone tylko te przedmioty, które do 10.03.2020 r. były prowadzone w formie e-learningowej. Prowadzący zobowiązany jest do zgłoszenia woli realizacji zajęć w tej formie odpowiedniemu menedżerowi kierunku albo Dyrektorowi EMBA albo Dziekanowi Szkoły Doktorskiej oraz do Biura Planowania i Rozliczania Dydaktyki

Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022 na studiach EMBA podejmuje Dyrektor Programu EMBA.

Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022 w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, Akademii Młodego Ekonomisty oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (dotyczy również oddziału w Bolesławcu) podejmuje właściwy Pełnomocnik Rektora.

Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022 na studiach podyplomowych podejmuje kierownik studiów podyplomowych, informując o swojej decyzji Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Konsultacje w terminie do 13.03.2022 r. odbywają się w trybie zdalnym, a po 13.03.2022 r. w trybie stacjonarnym. W obydwu przypadkach obowiązują zasady określone w Zarządzeniu nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Nie wyklucza się prowadzenia w formie stacjonarnej wszystkich zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów na obydwu stopniach i formach, a także w Szkole Doktorskiej w terminie po 13.03.2022 r.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem