Uniwersytet Ekonomiczny i Klaster Świdnicki Energia Odnawialna rozpoczynają współpracę

Do grona współpracujących z naszą Uczelnią instytucji dołącza Klaster Świdnicka Energia Odnawialna (ŚEO). To kolejny krok w budowaniu Uniwersytetu zrównoważonego rozwoju.

Obejmować będzie on wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie transformacji energetycznej i społeczności energetycznych, mając na względzie potrzebę ciągłego rozwoju, powiązania nauki z praktyką oraz cele działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju, energii oraz budowy silnego partnerstwa publiczno – prywatnego.

„Bardzo się cieszymy z nowego partnerstwa. To ważna dla nas umowa, ponieważ pozwoli na otwarcie wielu cennych inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój lokalny oraz współpracę w obszarze środowiska, energii i gospodarki. Podpisany dzisiaj dokument zakłada szereg możliwości długoterminowej i korzystnej dla obu stron współpracy, badań z zakresu nauk o zarządzaniu, da on początek nowym kontaktom z ośrodkami naukowymi w krajach, w których Świdnicki Klaster prowadzi projekty” - mówi prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

To również krok w realizacji Uczelnianego zobowiązania Climate Reality Project, zakładającego przejście UEW na energię odnawialną do 2030 roku. Jego inicjatorem był w roku 2018 był Green Team – Rektorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności. Zielona Energia to przyszłość, a odnawialne źródła energii to konieczność.

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna to porozumienie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdnickiego na rzecz wspólnego dążenia do zrównoważonego rozwoju, współpracy w obszarze ochrony środowiska, energii i gospodarki, budowy silnego partnerstwa publiczno – prywatnego oraz odpowiedzialnego gospodarowania surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym. Klaster energii, zawiązany w czerwcu 2021 r., ma za zadanie zapewnienie niezależności energetycznej wszystkim jego członkom poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii wytwarzania i magazynowania energii oraz zarządzania siecią dystrybucji. Ważnym aspektem inicjatywy jest bliska współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi, wspierającymi rozwój alternatywnych źródeł energii w Polsce.

„Znajdujemy się w przełomowym momencie z punkty widzenia transformacji energetycznej w skali kraju i Europy. Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla społeczności, determinuje konieczność podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku OZE. Międzysektorowe partnerstwa, takie jak to, które dzisiaj zawiązaliśmy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, są gwarantem realizacji optymalnych i mądrych działań dla wszystkich stron naszej inicjatywy. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, która przełoży się wspólne osiągnięcie celu bezpiecznej i zeroemisyjnej gospodarki.” – mówi Paweł Łapacz, prezes Dolnośląskiej Energii Odnawialnej i Dyrektor Zarządzający Klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Porozumienie o współpracy podpisane zostało 11 marca 2022 roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, reprezentowany przez Rektora, prof. dr. hab. Andrzeja Kaletę, a Klastrem Świdnickim Energii Odnawialnej reprezentowanym przez Prezesa Pawła Łapacza oraz Starostę Świdnickiego Piotra Fedorowicza.

W wydarzeniu udział wzięli: Izabela Beno, Zastępczyni Dyrektora Centrum Współpracy z Biznesem, Jolanta Nowacka, Rzecznik Prasowy Rektora oraz Zygmunt Worsa, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego i Tomasz Kurek wiceprezes spółki DEO. 
________________________________________

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem