Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego na wydziałach: EiF oraz IP

W uroczystości uczestniczyli m.in.: 
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW - Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów 
 • dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na Wydziale Ekonomii i Finansów otrzymały następujące osoby: 
 • dr Melania BĄK na podstawie monografii: „Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego” 
 • dr Agnieszka BEM na podstawie cyklu publikacji: „Analiza i ocena wybranych obszarów funkcjonowania systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce” 
 • dr Iwona DITTMANN na podstawie cyklu publikacji: „Ocena odpowiedniości funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego” 
 • dr Patrycja KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA na podstawie monografii: „Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych” 
 • dr Magdalena LIGUS na podstawie monografii: „Wartościowanie efektów środowiskowych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii – zastosowanie w wybranych metodach oceny efektywności” 
Dyplomy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz w dziedzinie  nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia na Wydziale Inżynierii Produkcji otrzymały następujące osoby:    
 • mgr Anna DADA na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ przepływów pieniężnych na wypłaty dywidend wybranych spółek notowanych na Frankfurter Wertpapierbőrse” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Jacka Karwowskiego
 • mgr Paweł GLINIAK na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Instytucjonalne czynniki i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej – na przykładzie Malezji i Tajlandii” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Bogusława Fiedora 
 • mgr Karolina KUROPKA na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Dokumentowanie cen transferowych w działalności podmiotów powiązanych”   przygotowanej pod opieką naukową dr hab. Edwarda Wiszniowskiego, prof. UEW
 • mgr Adrian LIPA na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zasoby endogeniczne w rozwoju regionu świętokrzyskiego na przykładzie przedsiębiorczości” przygotowanej pod opieką naukową dr hab. Andrzeja Pawlika, prof. UJK 
 • mgr Mariusz MAZIARZ  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „The Philosophy of Causality in Economics: Causal Inferences and Policy Proposals”(„Filozofia przyczynowości w ekonomii: Wnioskowania przyczynowe i zalecenia dla polityki gospodarczej”) przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Stanisława Czai 
 • mgr Katarzyna TRYBUŚ na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Andrzeja Rapacza 
 • mgr Justyna ZIOBROWSKA na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Kwaśnickiego
 • mgr Marta BOCHNIAK na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Jakość oleju rzepakowego tłoczonego dwuetapowo po procesie bielenia niskotemperaturowego” przygotowanej pod opieką naukową dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. UEW 
 • mgr inż. Jolanta GUT na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ wybranych czynników determinujących postawy, preferencje i zachowania konsumentów polskiego wina gronowego” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Małgorzaty Krzywonos
 • mgr inż. Monika SZCZYPSKA na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Możliwości wykorzystania tłuszczów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego jako środków smarnych” przygotowanej pod opieką naukową dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego, prof. UEW
Spośród przestawionych dysertacji doktorskich 6 zostało wyróżnionych, w tym: 5 z Wydziału Ekonomia i Finanse oraz 1 z Wydziału Inżynieria Produkcji.  Wyróżnienie uzyskali: 
  
dr Anna DADA 
dr Paweł GLINIAK 
dr Mariusz MAZIARZ 
dr Katarzyna TRYBUŚ 
dr Justyna ZIOBROWSKA 
dr inż. Monika SZCZYPSKA

drhab


hab






 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem