Naukowcy z UEW uczestniczą w międzynarodowym projekcie "Learning And Development in micro- and small enterprises"

Międzynarodowy projekt "LEAD - Learning And Development in micro- and small enterprises" otrzymał dofinansowanie ponad 300 000 euro na realizację badań w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych w sektorze MŚP oraz tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Rezultaty projektu będą w postaci wyników badań i wytycznych do tworzenia oraz realizacji programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw. Wyniki badań zawarte będą w ogólnodostępnym podręczniku po zakończeniu projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu z Belgii, Chorwacji, Estonii, Francji, Portugalii i Węgier - lider projektu. Projekt potrwa do kwietnia 2024 lata.

Ze strony UEW projekt realizowany będzie w składzie:
• dr hab. Witold Szumowski, prof. UE - kierownik projektu
• dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE 
• dr Joanna Mróz
• dr Adam Suchodolski
• mgr Paulina Wojciechowska - Dzięcielak 
• mgr Krystian Olek 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.lead-mse-project.eu 

English version

The international project "LEAD - Learning And Development in micro-and small enterprises" has received funding of over EUR 300,000 for research in identifying training needs in the SME sector and creating innovative solutions in this field. The project results will concern recommendations for creating and implementing training programs for enterprises in handbook form available to the public. The project is implemented in partnership with universities and business support institutions from Belgium, Croatia, Estonia, France, Portugal, and Hungary - the project leader. The project will last until April 2024.

On the part of the UEW, the project will be implemented by:
• Prof. Witold Szumowski – Project manager
• Prof. Grzegorz Krzos 
• PhD Joanna Mróz
• PhD Adam Suchodolski
• MSc Paulina Wojciechowska - Dzięcielak 
• MSc Krystian Olek 

More information about the project available on: www.lead-mse-project.eu 

lead
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem