Podpisanie Karty Różnorodności

11 kwietnia 2022 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), reprezentowany przez Jego Magnificencję prof. dra hab. Andrzeja Kaletę i prorektorów, podpisał Kartę Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa realizowana w 18 krajach Unii Europejskiej. W Polsce obecna jest od 2012 roku, jej koordynacją zajmuje się stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy. Kartę podpisało już 255 firm i instytucji, w tym – oprócz UEW – trzy publiczne uczelnie ekonomiczne w Katowicach, Krakowie i Warszawie.

Karta Różnorodności wpisuje się w wizję i misję Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i będzie stanowić narzędzie realizacji priorytetów strategicznych zapisanych w „Strategii Rozwoju 2030”.

Stając się sygnatariuszem Karty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zobowiązał się do tworzenia i promocji rozwiązań służących zapewnieniu różnorodności w środowisku pracy i nauki, podejmowania działań na rzecz spójności i równości społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów.

Zadbaliśmy więc o powołanie Zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz Rzeczników, jesteśmy w procesie tworzenia polityki równości płci, współorganizujemy wydarzenia, podczas których dyskutujemy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Najbliższe odbędzie się już 22 kwietnia w ramach współpracy z Komisją Europejską – Konferencja w sprawie przyszłości Europy.  

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem