Konferencja naukowa Informatyka w Zarządzaniu 2022

konferencja informatyka w zarządzaniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na konferencję naukową Informatyka w Zarządzaniu (IwZ). Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 r.

Konferencja naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Konferencja odbywa się corocznie w innym ośrodku akademickim w Polsce. Pierwsze edycje zostały zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński (2015, 2016), następnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2017), Uniwersytet Łódzki (2018), Uniwersytet Warszawski (2019), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2020) i ponownie przez Uniwersytet Szczeciński (2021). Konferencja IwZ’2022 jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zapraszamy społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do bezpłatnego udziału w warsztatach w formie stacjonarnej lub online. W konferencji IwZ’2022 możliwy jest już tylko udział online (poza uczestnikami, którzy są zarejestrowani w formie stacjonarnej).

Więcej informacji na stronie www.iwz2022.ue.wroc.pl.

Program warsztatów i konferencji

Warsztaty „Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów” (30.11.2022 r.)

12:00-13:30 Wykład zaproszony: „Metodologia pisania prac doktorskich z zakresu informatyki w zarządzaniu, ekonomii i finansach”
Wykład poprowadzą:
  • prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
14:00-16:00 Sesja: „Problemy badawcze podejmowane przez młodych adeptów nauki”

16:30-18:00 Panel: „Problemy badawcze na styku nauki i biznesu”
19:00
Welcome reception

Warsztaty odbędą się w sali 1 CKU UEW (Wrocław, ul. Kamienna 43/45).
Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW.

I dzień konferencji (01.12.2022 r.)

08:00-09:00 Rejestracja uczestników na konferencję
09:00-09:30
Uroczyste otwarcie konferencji
09:30-11:00
Sesja plenarna
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:00 Tematyczne sesje referatowe
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00
Wykład otwarty zaproszonego gościa (Keynote Speaker)

  • prof. Marcin Fojcik (Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Førde, Norway): Data gathering. Performance evaluation of industrial SOA using OPC UA as an example”

15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Panel: Współpraca nauka-biznes – wyzwania i bariery
19:00 Kolacja (hotel Novotel Wrocław Centrum) połączona z jubileuszem dra hab. Andrzeja Bytniewskiego, prof. UEW oraz dra hab. inż. Mieczysława L. Owoca, prof. UEW.

Wszystkie wydarzenia (oprócz kolacji) odbywają się w Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW (Wrocław, ul. Kamienna 43/45)

II dzień konferencji (02.12.2022 r.)

09:00-10:00 Sesje referatowe
10:00-11:00 Wykład otwarty zaproszonego gościa (Keynote Speaker)
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:00 Sesje referatowe (tematyczne)
13:00-14:00 Sesja plenarna
14:00-14:15 Zamknięcie konferencji IwZ’2022 oraz zaproszenie na konferencję IwZ’2023 przez kolejnego organizatora
14:15-15:00 Lunch

Wszystkie wydarzenia odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW (Wrocław, ul. Kamienna 43/45).
Konferencję Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) dofinansowano ze środków budżetu Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Program „Doskonała Nauka”.
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem