Milena Kowalska na Światowym Kongresie Dochodu Podstawowego

Milena Kowalska z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaproszona do udziału w Światowym Kongresie Dochodu Podstawowego w Australii.

Wydarzenia organizowane przez BIEN, w tym Światowy Kongres Dochodu Podstawowego gromadzą aktywistki i aktywistów, badaczki i badaczy oraz ekspertki i ekspertów różnych dziedzin z całego świata. Tegoroczna edycja Kongresu, w której udział wzięła mgr Milena Kowalska z UEW, odbyła się w Brisbane w Australii w dniach 26 - 28 września.

Historia Światowego Kongresu Dochodu Podstawowego

Światowy Kongres Dochodu Podstawowego odbywa się od 1986 roku. Uczestniczki i uczestnicy pierwszego wydarzenia w historii, które w tamtym czasie skupiało wyłącznie ekspertki i ekspertów z Europy, postanowili założyć Europejską Organizację ds. Dochodu Podstawowego (ang. Basic Income European Network – BIEN).

BIEN regularnie publikował biuletyny i organizował konferencje, na których coraz częściej pojawiały się osoby zainteresowane zagadnieniem dochodu podstawowego spoza Europy, co sprawiło, że akronim BIEN zaczął być interpretowany jako Basic Income Earth Network. W 2006 r. europejska Organizacja ds. Dochodu Podstawowego oficjalnie stała się organizacją światową.

UEW na Światowym Kongresie Dochodu Podstawowego 2022

Reprezentantka naszej Uczelni – mgr Milena Kowalska, autorka pracy pt. „Wpływ bezwarunkowego dochodu podstawowego na indywidualną sytuację społeczno-ekonomiczną kobiet w Polsce” (ang. Impact of unconditional basic income on the individual socio-economic situation of women in Poland) została zaproszona do przedstawienia wyników swoich badań, jako jedyna osoba z Polski.

Światowy Kongres Dochodu Podstawowego 2022

Wystąpienie mgr Mileny Kowalskiej oraz prowadzone przez nią badania spotkały się z ogromną aprobatą i zaproszeniem do ich publikacji. Wydarzenie było okazją do nawiązania relacji m.in. z Karlem Widerquistem czy Scottem Santensem - osobami znanymi na całym świecie ze względu na ich publikacje oraz działalność na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Dochód bezwarunkowy a sytuacja kobiet w Polsce - omówienie wyników badań mgr Mileny Kowalskiej

Połowa respondentów i respondentek (reprezentatywna próba badawcza) biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez dr Milenę Kowalską zadeklarowała, że przy bezwarunkowym dochodzie podstawowym* na poziomie 3000 zł zrezygnowałaby zupełnie z pracy. Dla 90% respondentów i respondentek kwota, przy której porzuciliby pracę to 6600 zł.

Zarówno kobiety i mężczyźni deklarują, że gdyby bezwarunkowy dochód podstawowy został wprowadzony w Polsce, to w inny sposób wydatkowaliby te środki - co ciekawe, kobiety chętniej wydawałyby na swój rozwój i edukację.

Przeprowadzone wywiady pogłębione doprowadziły do wniosku, że bezwarunkowy dochód podstawowy zwiększyłby siłę przetargową pracownika na rynku pracy, w tym kobiet w najtrudniejszym okresie w karierze zawodowej - po urlopie macierzyńskim, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.


* Definicja bezwarunkowego dochodu podstawowego: „Bezwarunkowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez państwo lub inną jednostkę parapaństwową indywidualnie wszystkim obywatelkom i obywatelom (względnie rezydentkom i rezydentom) w wysokości wystarczającej do realizacji podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych” - Maciej Szlinder („Bezwarunkowy dochód podstawowy”, wyd. 2018).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem