Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni - Raport

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UCZELNI
Raport Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


raport_czr_uew_2022_790
Raport do pobrania (pdf)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z dużą satysfakcją prezentuje raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, których idea została wpisana w Strategię 2030 oraz Plan rozwoju umiędzynarodowienia naszej Uczelni. Jednocześnie warto podkreślić, że również w poprzedniej dekadzie podejmowaliśmy inicjatywy, w których nadrzędnymi wartościami były dobro drugiego człowieka, odpowiedzialność za realizowane procesy edukacyjne i prowadzenie badań naukowych w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. W raporcie zatytułowanym „Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni. Raport Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” przedstawiamy wybrane projekty i działania, które pracownicy i studenci naszej Uczelni realizowali w latach 2017-2022. Zaangażowanie naszej społeczności i jej entuzjazm w dążeniu do budowania bezpiecznego i dobrego środowiska zarówno na Uczelni, jak i w otaczającym nas świecie jest godne naśladowania i kontynuowania. Jego odzwierciedlenie jest doskonale widoczne w liczbie publikacji, w których poruszamy zagadnienia dotyczące ubóstwa, wyrównywania szans, innowacyjnego kształcenia, efektywności energetycznej i odpowiedzialnej współpracy z otoczeniem, a także wiele innych ważkich kwestii. Jesteśmy przekonani, że wspólnie ze wszystkimi interesariuszami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będziemy kształcić odpowiedzialnych liderów biznesu, prowadzić zaawansowane badania naukowe, które przyczynią się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, oraz realizować działania prospołeczne zgodne z celami zrównoważonego rozwoju.

Dzięki inicjatywie z 2015 roku, zapoczątkowanej na szczycie w Nowym Jorku przez podpisanie przez  przywódców krajów członkowskich ONZ dokumentu: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, rozpoczęto świadome kształtowanie zrównoważonych warunków życia i rozwoju dla współczesnych i przyszłych społeczeństw. kluczowe zmiany, które powinny nastąpić, ujęto w siedemnaście celów reprezentujących najważniejsze obszary życia na Ziemi. W niniejszym raporcie przedstawiamy nasz skromny udział w tej szczytnej inicjatywie, wiedząc, że każde, nawet najmniejsze działanie, zmultiplikowane dzięki wysiłkom innych organizacji, stanowi o ogromnej sile na drodze do lepszego, zdrowszego i spokojniejszego życia.

Więcej informacji na stronie Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni.


Zapraszamy do współpracy na rzecz budowania Zielonej Planety i Zielonej Uczelni!

prof. Bogusława Drelich-Skulska
dr Anna H. Jankowiak
dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska prof.UEW

csr3_350
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem