Wodorowa rewolucja w Kalifornii przedmiotem badań naszego doktoranta w ramach stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023

Od początku sierpnia Paweł Brusiło - nasz doktorant i asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, realizuje projekt badawczy nagrodzony stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023. Jako goszczący doktorant (Fulbright Visiting Graduate Student) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, prowadzi badania pod kierunkiem prof. Davida G. Victora, kierownika Center for Global Transformation oraz Deep Decarbonization Initiative.

Celem stażu badawczego jest ocena wpływu polityki i strategii na rzecz transformacji energetycznej w Kalifornii, w obszarze działań na rzecz zwiększonego wykorzystania technologii wodorowych i ogniw paliwowych w sektorze energetycznym i transportowym.

Goszczący ośrodek badawczy należy do światowej czołówki instytucji zajmujących się kształtowaniem strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, co stanowi idealne miejsce do prowadzenia prac badawczych w ramach realizowanego stażu. Półroczny pobyt na tym uniwersytecie umożliwi także zdobywanie nowych kompetencji badawczo-dydaktycznych poprzez udział w dodatkowych wykładach, seminariach, konferencjach i warsztatach.” - relacjonuje Paweł Brusiło.

Paweł Brusiło UEW

Realizacja nagrodzonej koncepcji badań, a tym samym aktualnej koncepcji przedstawionej w pracy naukowej przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej, ma doprowadzić do sformułowania szeregu rekomendacji dla władz regionalnych i centralnych, dotyczących kształtowania polityk publicznych we wskazanym obszarze. Rekomendacje będą przedmiotem pogłębionych wywiadów z decydentami na szczeblu unijnym (Komisja Europejska), a także krajowym w Niemczech oraz w Polsce. Warto podkreślić, że celem badań w Kalifornii, a także konsultacji merytorycznych z przedstawicielami władz publicznych jest ostateczna prezentacja zaleceń dla władz regionów takich, jak Dolny Śląsk, prezentujących duży potencjał i zainteresowanie dla realizacji transformacji energetycznej poprzez m.in., wspieranie rozwoju i wdrażanie technologii wodorowych i ogniw paliwowych w sektorze energetycznym i transportowym. Więcej o działalności naukowo-dydaktycznej, a także o projekcie badawczym Pawła Brusiło, można przeczytać na jego stronie internetowej: pawelbrusilo.com.

Życzymy Pawłowi, aby osiągnął wszystkie zakładane cele badawcze. Mamy nadzieję, że pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego będzie okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy badawczej i zdobycia cennych kompetencji, które zostaną wykorzystane w realizacji kolejnych ambitnych projektów badawczych i w działalności dydaktycznej na naszej Uczelni!

Program Fulbright-Schuman od ponad 30 lat oferuje stypendia dla doktorantów i doktorantek oraz pracowników i pracowniczek naukowych na realizację projektów, dotyczących polityki i obszarów działania Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych lub stosunków pomiędzy USA a UE. Stypendium jest współfinansowane przez Departament Stanu USA oraz Komisję Europejską. W tegorocznym konkursie w ramach Programu przyznano tylko 11 stypendiów (w kategorii dedykowanej doktorantkom i doktorantom) ze wszystkich krajów członkowskich UE.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o programie Fulbright-Schuman i ofercie grantowej dla obywateli i obywatelek UE: fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem