SD. Spotkanie informacyjne z kandydatami na promotorów

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z KANDYDATAMI NA PROMOTORÓW ORAZ PROMOTORAMI SZKOŁY DOKTORSKIEJ

30 marca 2022

Dziekan Szkoły Doktorskiej uprzejmie zaprasza Promotorów oraz Kandydatów na Promotorów w Szkole Doktorskiej na spotkanie dotyczące roli i znaczenia Promotora w przygotowaniu projektu Indywidualnego Planu Badawczego. Będzie ono okazją do omówienia znaczenia Promotora w Szkole Doktorskiej w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także do zapoznania przyszłych Promotorów z procesem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i z dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z pracą z Doktorantem.

Spotkanie to jest elementem zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej i stanowi część Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej.

Spotkania odbędą się on-line na platformie Teams.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl

Program spotkania:

9.00-9.20    Otwarcie spotkania – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej

                    Wprowadzenie – Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej

Kilka uwag na temat roli Promotora w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w świetle regulacji dotyczących Szkoły Doktorskiej – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej

 

Dyskusja

9.20-10.05  Wymiana doświadczeń Promotorów poszczególnych dyscyplinspotkania w panelach dotyczących poszczególnych dyscyplin (osobne zespoły)

Dyscyplina Ekonomia i Finanse:
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Dyscyplina Nauki o Zarządzaniu i Jakoś:i:
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
Dr hab. inż. prof. UE Joanna Harasym, Kierownik Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności

 

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem