Program Bachelor in International Business uzyskał prestiżową akredytację EFMD Global


Uzyskanie akredytacji EFMD Global dla trzeciego kierunku studiów prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest znaczącym sukcesem wskazującym na to, że Uczelnia jest zaangażowana w dążenie do podnoszenia jakości i ciągłego doskonalenia procesów zarządzania w wymiarze międzynarodowym.

Jesteśmy dumni z pozytywnej oceny i rekomendacji komisji akredytacyjnej, które potwierdziły wysoką jakość kształcenia oraz wskazały kierunki dalszego doskonalenia. To znaczące osiągnięcie jest efektem wspólnego wysiłku i systematycznej pracy naszych nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów oraz wsparcia interesariuszy zewnętrznych uczelni – mówi prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej.

Raport Samooceny kierunku International Business (IB) został złożony w styczniu 2022 r, zaś w dniach 08-10 marca 2022 r. odbyła się wirtualna wizyta Komisji Akredytacyjnej EFMD. Słowa podziękowania za jego przygotowanie kieruję do dr Magdaleny Myszkowskiej – menedżera kierunku IB oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej, które wspierało cały proces – podkreśla prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej.

EFMD Programme Accreditation to wiodący międzynarodowy system oceny jakości, doskonalenia i akredytacji stopni i programów biznesowych i/lub menedżerskich, bezpośrednich, mieszanych i online. Akredytacja wyznacza standardy dla programów uznawanych na arenie międzynarodowej i poddawanych ocenie przez ekspertów. Proces akredytacji obejmuje wszystkie aspekty realizacji programu nauczania: od otoczenia instytucjonalnego, krajowego i międzynarodowego, poprzez jego projektowanie, realizację, wyniki i odziaływanie, po procesy zapewniania jakości. Akredytacja EFMD Global kładzie nacisk na dyscyplinę akademicką, praktyczność, proces umiędzynarodowienia oraz etykę i zrównoważony rozwój.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem