Konferencja „Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej" z jubileuszem pracy twórczej prof. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej.

W dniach 22-24 maja 2022 odbyła się dziewiąta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Badania marketingowe. Kontynuacja organizacji wydarzenia, które odbywają się regularnie od 2004 roku jest wyrazem rozwijania wrocławskiej szkoły badań marketingowych. Odpowiadając na wyzwania związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, idea tegorocznej konferencji wyrażona została hasłem: „Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej”.
Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, zaś sekretarzem naukowym dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW.  Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta. Patronem merytorycznym konferencji zostało Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, a medialnym czasopismo „Marketing i Rynek”. 

Uczestnikami konferencji było 65 przedstawicieli katedr marketingowych wiodących uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz politechnik z 26 ośrodków akademickich w Polsce. 
        
Celem konferencji była wymiana myśli i wyników badań dotyczących najistotniejszych obszarów i kontekstów badawczych wyrażających cechy nowej generacji badań marketingowych, gdyż dokonująca się transformacja cyfrowa kreuje nowe możliwości i wyzwania dla metod i technik badań marketingowych. 
Problematyka konferencji obejmowała następujące obszary i grupy zagadnień: customer intelligence w rozwoju badań marketingowych, ankiety internetowe i eksperymenty w przestrzeni wirtualnej, wirtualna etnografia i zasady jej stosowania, wywiady jakościowe w przestrzeni realnej i wirtualnej, wykorzystanie mediów społecznościowych w badaniach marketingowych, badania z wykorzystaniem technologii mobilnych, Google Analytics w analizie sprzedaży internetowej, Big Data i metaanaliza w badaniach marketingowych, Algorytmy Machine Learning w marketingu, łączenie analiz finansowych z badaniami marketingowymi, pomiar efektywności kampanii promocyjnych w Internecie, Internet rzeczy jako ekosystem wymiany informacji, triangulacja i hybrydyzacja w badaniach marketingowych.

 W programie konferencji było sześć sesji o różnym charakterze tj. w formie prezentacji referatów oraz dyskusji panelowych:
  • Sesja 1. Metody i techniki badań marketingowych w przestrzeni realnej i wirtualnej - przewodniczący prof. dr hab. Henryk Mruk.
  • Sesja 2. Technologie cyfrowe w badaniach jakościowych i ilościowych - przewodniczący: prof. dr hab. Lechosław Garbarski.
  • Sesja 3. Problemy komunikacji z klientami jako wyzwania dla badaczy - przewodniczący: prof. dr hab. Roman E. Niestrój.
  • Sesja 4. Rola nowych technologii w badaniach marketingowych – panel dyskusyjny - przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz i Prof. dr hab. Sławomir Smyczek; uczestnicy panelu: dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS; dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG; prof. dr hab. Irena Ozimek; prof. dr hab. Iga Rudawska; dr hab. dr inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni; dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP.
  • Sesja 5 Czynniki jakości badań marketingowych z zastosowaniem nowych technologii - przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Domański. 
  • Sesja 6 Jubileuszowa, której przewodniczyła dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW.

Na konferencję przygotowano 40 referatów o charakterze teoretyczno-metodycznym i empirycznym, opublikowanych w dwóch monografiach, wydanych w 2020 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Badania marketingowe – w gospodarce cyfrowej, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska oraz Badania marketingowe wobec nowych wyzwań w otoczeniu, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. 
Konferencja została połączona z Jubileuszem 49 lat pracy twórczej prof. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. Po prezentacji sylwetki Jubilatki, jej dorobku, w tym dorobku organizowanych przez profesor konferencji wrocławskich z lat 2004 -2022, dotyczących badań marketingowych, wystąpił prof. dr hab. Andrzej Kaleta Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podkreślając zasługi Jubilatki dla nauki oraz całego środowiska akademickiego, zwłaszcza związanego z marketingiem. W ramach tej sesji prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz oraz dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS przedstawili – w oparciu o dokonaną bibliometryczną analizę graficzną – referat nt. zainteresowań polskich naukowców w świetle konferencji wrocławskich na temat badań marketingowych z lat 2004 -2022. Następnie odbył się panel z udziałem przyjaciół Profesor K. Mazurek-Łopacińskiej, którzy przedstawiali formy i doświadczenia współpracy naukowej oraz konferencyjnej z Panią Profesor. W panelu wystąpili: prof. dr hab. Małgorzata Bombol, prof. dr hab. Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Lechosław Garbarski, prof. dr hab. Józef Garczarczyk, prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Edyta Rudawska, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. dr hab. Andrzej Szromnik, prof. dr hab. Jan W. Wiktor.

11konferencja


konferencja1

konferencja2

konferencja3

konferencja4

konferencja_5

konferencja6

konferencja7

konferencja8

konferencja_9

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem