Akredytacja PKA dla "Analityki gospodarczej" i "Logistyki"

Z przyjemnością informujemy, że studia I i II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza i Logistyka uzyskały pozytywną ocenę programową, tym samym potwierdzając wysoką jakość kształcenia. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu umożliwia studentom na obu kierunkach osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium potwierdziło, że wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), zostały spełnione.
Analityka gospodarcza – ocena programowa          Logistyka – ocena programowa

Następna ocena programowa na obu kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Dr Marek Wąsowicz w imieniu swoim i władz Uczelni składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym i studentom, którzy przygotowywali materiały do raportu samooceny lub brali udział w spotkaniach z zespołem wizytującym. Szczególne podziękowania kierowane są do dr Alicji Grześkowiak - menedżer kierunku Analityka gospodarcza oraz dr Natalii Szozdy - menedżer kierunku Logistyka za ogrom pracy poświęcony w przygotowanie dokumentacji do oceny kierunków i raportów samooceny.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem