Organizacja systemu nauczania w semestrze zimowym. Organization of the teaching system in the winter semester

Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok akademicki, niestety znów w cieniu pandemii. Dynamicznie wzrasta ilość zachorowań na COVID-19, dlatego w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o przejściu na zdalne wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Wykłady gromadzą większą liczbę osób niż ćwiczenia. Są zatem prawdopodobnym źródłem rozprzestrzeniania się zakażeń. Decyzja była trudna, ale jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy właściwego wyboru. Zwiększamy w ramach naszych możliwości szansę na maksymalne opóźnienie lub nawet ograniczenie lockdownu na naszej Uczelni. Nie chcemy wracać do tego co przeżyliśmy w ubiegłym roku akademickim.  
Informujemy już teraz, choć formalne decyzje wraz ze szczegółami zostaną opublikowane w najbliższych dniach. 
Zachęcamy pracowników i studentów, którzy nie mają przeciwskazań medycznych, do podjęcia decyzji o przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Apel Rektora jest dostępny na stronie: https://www.ue.wroc.pl/pracownicy/24000/apel_rektora_uew.html    


Organization of the teaching system in the winter semester
The new academic year begins in a few days, unfortunately again overshadowed by the pandemic. The number of COVID-19 cases is growing dynamically. That is why, for the sake of your health and safety, we have decided to switch to remote lectures at full-time and part-time studies. The lectures gather together more people than the classes. They are therefore a likely source of the spread of infections. The decision was difficult, but we are confident we made the right choice. We increase the chance of a maximum delay or even limitation of our University's lockdown within our possibilities. We do not want to go back to what we experienced in the last academic year.
We inform you now in advance, although formal decisions with details will be published in the coming days.
We encourage employees and students, who have no medical contraindications, to take the COVID-19 vaccine. The Rector's appeal is available at: https://www.ue.wroc.pl/pracownica/24000/apel_rektora_uew.html     

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem