English courses - placement test - termin dodatkowy /supplementary term

Lektorat języka angielskiego – informacja dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne 2. stopnia.
Dodatkowy termin Placement Testu

Dodatkowy termin na rozwiązanie Placement Testu (studenci, którzy zrealizowali I stopień studiów na innych uczelniach) lub wypełnienie ankiety (absolwenci naszej uczelni) to: 
I blok (RIC, FIR, AG, GP) piątek 15 października w godzinach 9:00-20:00.
Test i ankieta dostępne będą na stronie SJO po kliknięciu na odpowiedni link                                     
Test >>>
https://forms.office.com/r/4mYtnrmsNe 
Ankieta >>>
https://forms.office.com/r/0YTS9hFWTE 

II blok (Z, E, L, MSG, IWB) piątek 15 października w godzinach 9:00-20:00.
Test i ankieta dostępne będą na stronie SJO po kliknięciu na odpowiedni link                                     
Test >>>
https://forms.office.com/r/dAEZGFKSz9 
Ankieta >>>
https://forms.office.com/r/wtPF3n3Wm6 

Po rozpoziomowaniu zostaną Państwo przypisani do odpowiednich grup również na platformie Teams i zaproszeni na kolejne zajęcia już w salach na terenie uczelni.

*****************
English   language courses - information for students courses starting full-time master studies at Wroclaw University of Economics and Business.

Those of you who were not able to fill out a survey (graduates of our university) or solve a test (graduates of other universities) will have an opportunity to do this on:
I block (RIC, FIR, AG, GP) Friday 15 October 9:00-20:00.
Test >>>
https://forms.office.com/r/4mYtnrmsNe 
Survey >>>
https://forms.office.com/r/0YTS9hFWTE
 
II block (Z, E, L, MSG, IWB) Friday 15 October 9:00-20:00.
Test >>>
https://forms.office.com/r/dAEZGFKSz9 
Survey >>>
https://forms.office.com/r/wtPF3n3Wm6 

The test and the survey will be available on SJO website after clicking on the appropriate link.

After the placement test you will be assigned to a group at an appropriate level and added to a team on Microsoft Teams platform. The next classes will be held in classrooms.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem