Międzyuczelniane granty badawcze - podpisanie umowy o współpracy

27 listopada br. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) została podpisana umowa ramowa, w której rektorzy zadeklarowali wolę współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych badań naukowych.

W imieniu uczelni zrzeszonych w KRUE umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Celina Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Paweł Lula – prorektor ds. nauki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Umowa ramowa to okazja do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi pięciu uczelni ekonomicznych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

– Współpraca pomiędzy naszymi uczelniami, zrzeszonymi w ramach KRUE, trwa już od wielu lat. Ta umowa umożliwia jednak jej zacieśnienie i zintensyfikowanie, a uzyskany efekt synergii pozwoli na prowadzenie badań naukowych w interdyscyplinarnych zespołach w jeszcze szerszym zakresie. Jestem przekonana, że zyskają na tym nie tylko nasze uczelnie, ale i społeczeństwo oraz szeroko pojęta gospodarka – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

– Niesłychanie bliska jest nam idea wzajemnego wsparcia w dążeniu do naukowej doskonałości. Tym bardziej cieszę się, że dziś oficjalnie podpisaliśmy umowę ramową jeszcze ściślej łączącą naukowców polskich uczelni ekonomicznych. Wierzę, że dzięki Międzyuczelnianym Grantom Badawczym zespoły badawcze Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie , Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zyskają unikalną okazję do współpracy i wymiany doświadczeń – dodaje rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

Wspólne projekty badawcze i związana z nimi wymiana doświadczeń są jednym z najistotniejszych czynników rozwoju naukowego kadry akademickiej.

– Szczególnie w dzisiejszych czasach istotne są badania zespołowe, łączące badaczy z różnych uczelni. Łączenie potencjału badawczego naukowców z uczelni ekonomicznych daje szanse na realizację znaczących przedsięwzięć badawczych o randze międzynarodowej. Szczególnie cieszę się, że projekt zapoczątkowany przez dwie uczelnie, został poszerzony o inne zaprzyjaźnione uczelnie ekonomiczne – wyjaśnia rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

W projekcie Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH, UEW, UEK, UEP i UEKat w drodze konkursu zostaną wyłonione badania naukowe, które realizowane będą przez międzyuczelniane zespoły badawcze.

– Podpisanie umowy otwiera nowe możliwości współpracy pomiędzy badaczami pracującymi w naszych uczelniach. Jest to bardzo ważne, gdyż wszystkie analizy wskazują, że współpraca międzyuczelniana jest istotnym czynnikiem podnoszącym jakość badań i przyczynia się do istotnego zwiększenia widoczności publikacji przygotowywanych przez naszych pracowników. Mam nadzieję, że umowa pomiędzy uczelniami zapewni efekt synergii i pozwoli na istotne zwiększenie rezultatów naukowych przy istniejących obiektywnych ograniczeniach. Warto podkreślić, że podpisana umowa jest formalnym potwierdzeniem wieloletniej współpracy pomiędzy przedstawicielami naszych uczelni i przyczyni się do jej dalszego rozwoju – dodaje prof. dr hab. Paweł Lula, prorektor ds. nauki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz uczestników Szkół Doktorskich. Wybór partnerów do współpracy nad badaniem naukowym odbędzie się na podstawie biogramów, które zostaną opublikowane na stronach internetowych uczelni partnerskich.

Międzyuczelniane zespoły badawcze zawiązywane w celu wspólnego prowadzenia badań naukowych będą składały się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni zrzeszonych w KRUE. Członkami zespołu mogą zostać również uczestnicy Szkół Doktorskich uczelni (do dwóch osób). Łączna liczba członków zespołu, wraz ze uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób.

Na każdy z projektów badawczych przewidziany jest grant w wysokości do 30 tys. złotych brutto. Czas realizacji każdego badania został określony na 24 miesiące.

dsc5878

dsc5896

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem