Dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW laureatką konkursu NCN Opus 20

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 20. Wśród zwycięskich projektów nagrodzonych dofinansowaniem w tegorocznej edycji znalazł się projekt zespołu badawczego naszej uczelni, którego kierownikiem jest dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW.

Celem projektu pt. Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów jest rozpoznanie cech relacji współpracy z konkurentami oraz faz, w jakich się rozwijają. 

prof._klimas

Przedmiotem badań uczyniono także wpływ cech relacji koopetycji na finansową i niefinansową sprawność współpracujących konkurentów. Badania będą prowadzone w 1200 przedsiębiorstwach przemysłowych w podziale na firmy high-tech, medium high-tech, medium low-tech oraz low-tech. Proponowane badania mają charakter mieszany – łączą w sobie elementy eksploracji i wyjaśniania zjawisk oraz zakładają wykorzystanie komplementarnych metod i technik badań jakościowych oraz ilościowych.

W literaturze brakuje informacji dotyczących koopetycji per se, w tym także wiedzy o cechach tego typu relacji, ich cyklu życia czy wpływu na różnorodne efekty. Projekt zapełni tę lukę poznawczą.

W dorobku badawczym brakuje wyników badań umożliwiających wyciąganie uogólnionych wniosków, a zatem choćby fragmentaryczną ich generalizację. Projekt zapełni tę lukę empiryczną.

W dorobku empirycznym trudno doszukać się prac opartych o wielorakie, moderowane regresje, a tym bardziej modeli powstałych w wyniku modelowania strukturalnego. Projekt zapełni tę lukę metodyczną.

Logika: badania realizowane będą zgodnie z logiką abdukcji.
Metodyka: badania oparte będą na podejściu mieszanym eksploracyjno-eksplanacyjnym, zza biurka i terenowym, jakościowym i ilościowym.
Metody badawcze: przegląd literatury, wywiad, ankieta.
Techniki badawcze: systematyczny integratywny przegląd literatury, wywiady semi-strukturyzowane bezpośrednie, wywiady semi-strukturyzowane online fokusowe, CATI, CAWI oraz wspomagająco PAPI.
Metody analizy danych: analiza treści, analiza semantyczna, analiza czynnikowa, analiza klastrów, modelowanie równań strukturalnych.

Współpraca międzynarodowa: ostatnim etapem badań będą dwustopniowe wywiady fokusowe z czołowymi Badaczami koopetycji tj.:

prof. Sascha Kraus (Free University of Bozen-Bolzano, Włochy),
prof. Paavo Ritala (Lappeenranta University of Technology, Finlandia),
prof. Ricarda Bouncken (University of Bayreuth, Niemcy),
prof. Frederic Le Roy (University of Montpellier, Francja),
prof. Annika Tidström (University of Vaasa, Finlandia),
associate prof. Anne-Sophie Fernandez (University of Montpellier, Francja),
associate prof. Paul Chiambaretto (Montpellier Business School, Francja),
prof. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński, Polska).

Zespół badawczy: dr hab. Patrycja Klimas – kierownik (Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu), dr hab. Sylwia Stańczyk (Katedra Projektowania Systemów Zarządzania), dr hab. Łukasz Kuźmiński (Katedra Zarządzania Procesami), dr Karina Sachpazidu-Wójcicka (Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu), dr inż. Michał Nadolny (Katedra Zarządzania Procesami).

Więcej informacji o projekcie.

______________

W przygotowanie wniosków zaangażowany był zespół COBN. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem przy przygotowaniu wniosków zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl oraz odwiedzenia strony internetowej

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem