Podpisanie umowy z firmą DOLMED S.A.

9 grudnia 2021 r. Piotr Wiczkowski, Prezes Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. oraz prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisali porozumienie o współpracy. DCM DOLMED SA może się poszczycić tym, że jest największą wielospecjalistyczną instytucją lecznictwa otwartego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uczelnią i DOLMED S.A. nakreśli obszary działań i przedsięwzięć, które będą fundamentem do powstania trwałych, znaczących relacji pomiędzy Stronami w zakresie nauki, edukacji i biznesu. Współpraca będzie nakierowana na aktywizacje studentów otwierając im drogę do staży i praktyk. Firma DOLMED S.A. będzie wspierać naszych studentów wkraczających na rynek pracy. Dodatkowo kooperacja będzie nakierowana na rozwój programów kształcenia i udział w projektach mentoringowych orgaznizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. Oba podmioty będą wspólnie promować zdrowy tryb życia oraz badania profilaktyczne wśród studentów i pracowników akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego.

„To kolejne ważne partnerstwo dla Uczelni. Dolmed S.A. jako lider rynku usług  medycznych otwiera zupełnie nowe obszary współpracy.  Cieszymy się, że będziemy realizować wspólne projekty. Podjęta współpraca daje studentom i Uczelni możliwość dostępu do praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania wielospecjalistycznej instytucji  lecznictwa otwartego”, mówi prof. dr  hab. Andrzej Kaleta  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

„Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu  jest kluczowym momentem do stworzenia modelu szeroko zakrojonej platformy współpracy. Z jednej strony jest wynikiem przyjętej przez DOLMED polityki wspierania świata nauki i edukacji, a związanej z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ponadto, spodziewam się tego, dając studentom możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów, będziemy mogli zrealizować wiele projektów wymagających nowego spojrzenia i nowoczesnego podejścia.  Z drugiej strony liczymy na to, że w przyszłości, świetnie wykształceni absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dołączą do naszego zespołu”, mówi Prezes DCM DOLMED S.A. Piotr Wiczkowski

Koordynatorem podpisania porozumienia jest Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

DCM DOLMED S.A. funkcjonuje na rynku usług medycznych od 1977 roku i jest nie kwestionowanym liderem na Dolnym Śląsku. Zyskał markę kojarzoną z nowoczesnością, dobrą organizacją pracy, rzetelnością i profesjonalizmem udzielanych świadczeń zdrowotnych.


cem_0048

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem