Nagroda RektoraWykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w działalności naukowej w roku 2020Profesorowie, profesorowie Uczelni, adiunkci ze stopniem dr hab.Nagroda I stopnia:


 1. dr hab. Lucyna Dymińska, prof. UE 
 2. dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UE 
 3. dr hab. inż. Magdalena Kapelko, prof. UE 
 4. dr hab. inż. Elżbieta Kociołek-Balawejder, prof. UE 
 5. prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos 
 6. dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, prof. UE 
 7. dr hab. inż. Daniel Ociński, prof. UE 
 8. dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE 
 9. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UE 
 10. prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Nagroda II stopnia:


 1. dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE 
 2. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE 
 3. dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE 
 4. dr hab. Patrycja Klimas, prof. UE 
 5. dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, prof. UE 
 6. prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska 
 7. dr hab. Zbigniew Michna, prof. UE 
 8. dr hab. Marta Nowak, prof. UE 
 9. dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UE 
 10. dr hab. Joanna Radomska, prof. UE 
 11. dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE
 12. dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UE


Nagroda III stopnia:


 1. dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UE 
 2. prof. dr hab. Stanisław Czaja 
 3. prof. dr hab. Jacek Karwowski 
 4. dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UE 
 5. dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, prof. UE 
 6. dr hab. inż. Agnieszka Orkusz, prof. UE 
 7. dr hab. Marzena Stor, prof. UE 
 8. prof. dr hab. Marek Walesiak 
 9. prof. dr hab. Jarosław Witkowski 
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w kształceniu i wychowaniu studentów lub kształceniu doktorantów w roku 2020Profesorowie, profesorowie Uczelni, adiunkci ze stopniem dr hab.Nagroda I stopnia:


 1. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
 2. prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 


Nagroda II stopnia:


 1. dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UE 
 2. dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UE 
 3. prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska  
 4. dr hab. Katarzyna Miszczak, prof. UE 
 5. dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE 
 6. dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska prof. UE 
 7. dr hab. Joanna Radomska, prof. UE 
 8. dr hab. Marzena Stor, prof. UE 
 9. dr hab. Anna Witek-Crabb, prof. UE 


Nagroda III stopnia:


 1. dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE 
 2. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE 
 3. prof. dr hab. Stanisław Czaja 
 4. dr hab. Artur Klimek, prof. UE 
 5. dr hab. Marek Kośny, prof. UE 
 6. dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE 
 7. dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UE  
 8. dr hab. Marta Nowak, prof. UE 
 9. dr hab. inż. Krzysztof Piontek, prof. UE 
 10. dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska, prof. UE 
 11. dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UE 
 12. dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UE 
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku 2020


Profesorowie, profesorowie Uczelni, adiunkci ze stopniem dr hab.Nagroda I stopnia:


 1. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
 2. prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos 
 3. dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE 
 4. dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UE 
 5. dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UE 
 6. dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE 


Nagroda II stopnia:


 1. prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska 
 2. prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 3. dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UE 
 4. dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UE 
 5. prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 
 6. dr hab. Marzena Stor, prof. UE 


Nagroda III stopnia:


 1. dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE 
 2. dr hab. Marek Kośny, prof. UE 
 3. prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska 
 4. dr hab. Joanna Radomska, prof. UE 
 5. dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE 
 6. prof. dr hab. Marek Walesiak, prof. UE 
 7. prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 8. prof. dr hab. Czesław Zając
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w działalności naukowej w roku 2020


Pozostali pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczniNagroda I stopnia:


 1. dr Agnieszka Piekara 
 2. dr inż. Seruga Przemysław 
 3. dr inż. Adam Sulich 

Nagroda II stopnia:


 1. dr hab. Melania Bąk, prof. UE 
 2. dr Paweł Dobrzański 
 3. dr inż. Szymon Dziuba 
 4. dr Alicja Grześkowiak 
 5. dr Łukasz Haromszeki 
 6. dr inż. Irena Jacukowicz-Sobala 
 7. dr inż. Edyta Kucharska 
 8. dr inż. Krzysztof Michalak  
 9.  dr Dorota Molek-Winiarska 
 10. dr Piotr Rogala 
 11. dr Michał Sosnowski
 12. dr Wiktor Szydło  


Nagroda III stopnia:


 1. dr Alicja Dolińska 
 2. dr Tomasz Dyczkowski 
 3. dr Joanna Macalik 
 4. dr inż. Michał Nadolny 
 5. dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UE 
 6. dr Rafał Trzaska 
 7. dr inż. Urszula Załuska 
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w kształceniu i wychowaniu studentów lub kształceniu doktorantów w roku 2020


Pozostali pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczniNagroda I stopnia:


 1. dr Anna Jankowiak 
 2. dr Aleksandra Kuźmińska-Haberla 


Nagroda II stopnia:


 1. dr inż. Ewa Biazik 
 2. dr Niki Derlukiewicz  
 3. dr Paweł Dobrzański 
 4. dr Krzysztof Hauke 
 5. dr Mikołaj Klimczak 
 6. dr Joanna Martusewicz 
 7. dr Dorota Molek-Winiarska 
 8. dr Piotr Oleksyk 
 9. dr inż. Adam Sulich  
 10. dr Natalia Szozda 
 11. dr Sylwia Wrona 


Nagroda III stopnia:


 1. dr Karolina Daszyńska-Żygadło 
 2. dr Alicja Grześkowiak 
 3. dr Łukasz Haromszeki 
 4. dr Maja Jokiel 
 5. dr Joanna Koczar 
 6. dr Joanna Macalik 
 7. dr inż. Anita Makowska 
 8. dr Jakub Marcinkowski 
 9. dr Magdalena Rękas 
 10. dr Marek Wąsowicz 
 11. dr Agnieszka Wojtasiak-Terech 
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku 2020


Pozostali pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczniNagroda I stopnia:


 1. dr Anna Jankowiak 
 2. dr Maja Leszczyńska 


Nagroda II stopnia:


 1. dr Krystyna Gilga 
 2. dr Krzysztof Hauke 
 3. dr inż. Adam Sulich     


Nagroda III stopnia

 1. dr Karolina Daszyńska-Żygadło 
 2. dr Niki Derlukiewicz 
 3. dr Joanna Koczar 
 4. dr inż. Anita Makowska 
 5. dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc 
 6. dr Aleksandra Szpulak  
Wykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody indywidualnej Rektora za osiągnięcia w roku 2020


 1. prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

 2. dr Sylwia WronaWykaz nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w Bibliotece Głównej, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w roku 2020.


Za osiągnięcia w kształceniu i wychowywaniu studentów lub kształceniu doktorantów


Nagroda I stopnia:

 1.  mgr Tomasz Dąbrowski


Nagroda II stopnia:

 1.  mgr Anna Marcinko 
 2.  mgr Magdalena Mucowska
 3.  mgr Marianna Pietrus-Rajman
 4.  mgr Przemysław Przyłuski


Nagroda III stopnia:

 1. mgr Robert Działo 
 2. mgr Małgorzata Kaszubkiewicz
 3. mgr Alicja Komorowska
 4.  mgr Przemysław Ludtke
 5.  mgr Magdalena Łosińska
 6.  mgr Krzysztof Tomaszewski
 7.  mgr Stanisław Wojtowicz
 8.  mgr Mirosław Wysocki


Za osiągnięcia organizacyjne


Nagroda I stopnia:

 1.  mgr Tomasz Dąbrowski


Nagroda II stopnia:

 1.  mgr Agnieszka Dramińska
 2.  dr Dawid Kościewicz
 3.  mgr Mirosław Wysocki


Nagroda III stopnia:

 1.  mgr Agnieszka Bobruk
 2.  mgr Anna Marcinko
 3.  mgr Małgorzata Świrad
 4.  mgr Krzysztof TomaszewskiWykaz nauczycieli akademickich, którym Komisja ds. Nagród i Odznaczeń rekomenduje przyznanie nagrody indywidualnej Rektora za uzyskanie odpowiednio stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w roku 2020


Nagroda za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego:

 1.  dr hab. Bartosz Bartniczak, prof. UE     
 2.  dr hab. Agnieszka Bem, prof. UE                                      
 3.  dr hab. Iwona Dittman, prof. UE  
 4.  dr hab. Piotr Dniestrzański, prof. UE                                      
 5.  dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UE             
 6.  dr hab. Monika Hajdas, prof. UE                                      
 7.  dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UE                                    
 8.  dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, prof. UE              
 9.  dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE                                              
 10.  dr hab. Anna Marciszewska, prof. UE                                      
 11.  dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UE                                  
 12.  dr hab. Marek Pauka, prof. UE   
 13.  dr hab. Katarzyna Prędkiewicz, prof. UE                                            
 14.  dr hab. Michał Ptak, prof. UE             
 15.  dr hab. Anetta Pukas, prof. UE 
 16.  dr hab. Rafał Siedlecki, prof. UE
 17. dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UE                                              
 18.  dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UE      
 19.  dr hab. Witold Szumowski, prof. UE                                           
 20.  dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UE                                      
 21.  dr hab. Katarzyna Tracz-Krupa, prof. UE                  
 22.  dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof. UE                   
 23.  dr hab. Anna Witek-Crabb, prof. UE      
 24.  dr hab. Przemysław Wołczek, prof. UE       
 25.  dr hab. Justyna Zabawa, prof. UE                                


Nagroda za uzyskanie stopnia doktora:

 1.  dr Katarzyna Rozbejko


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem