Konkurs Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych zaprasza absolwentów i studentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu GPW w Warszawie SA. 

W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Na zgłoszenie prac Autorzy mają czas do 30 października 2021 roku.
Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
dla Autora najlepszej pracy magisterskiej – 5 000 zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości 2000 zł każde;
dla Autora najlepszej pracy licencjackiej – 3 000 zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł każde.

Ponadto organizator przewiduje wyróżnienie specjalne za pracę licencjacką lub magisterską na temat długoterminowego oszczędzania i inwestowania za pośrednictwem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 3000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do konkursu zapraszamy Autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 30 września 2021 roku.

Jak aplikować?
Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 października 2021 br. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:

  • wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
  • zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
  • jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia w postaci pliku w formacie PDF na nośniku elektronicznym;
  • zwięzłą opinię promotora na temat pracy oraz zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminie konkursu.

 Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Kapituła Konkursu:

  • dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
  • dr hab. Mieczysław Puławski prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. dr hab. Konrad Raczkowski - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska
  • dr Tomasz Wiśniewski – Sekretarz Kapituły, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Patron Konkursu:


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem