V edycja programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”

Informujemy o uruchomieniu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu V edycji programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w ramach Legii Akademickiej, skierowanego do studentów – ochotników, którzy w ramach studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe. Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków.

Do szkolenia przystąpić mogą studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na każdej uczelni, publicznej i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie. Do programu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zapisać się mogą także studenci innych uczelni. Osoby niebędące studentami AWF Wrocław, proszone są o dostarczenie wraz z wnioskiem, zaświadczenia ze swojej Uczelni potwierdzającego status studenta.

„Wniosek Ochotnika” należy złożyć odrębnie dla „modułu podstawowego” oraz „modułu podoficerskiego”.

Studenci zainteresowani przeszkoleniem powinni przesłać wniosek w terminie do 17 lutego 2022 r.

na adres: cdk@awf.wroc.pl

lub złożyć osobiście w sekretariacie

Centrum Doskonalenia Kadr

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

(pok. 013, przy ul. Witelona 25, tel. 713473169 lub 713473185)

Wniosek do pobrania tutaj

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem