Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na UEW

Rozstrzygnięcie konkursu Rektora UEW na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W dniu 28 listopada 2022 r. Komisja Konkursowa w składzie:

dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 października 2022 r.

Do Konkursu zgłoszono 64 prace.

Komisja Konkursowa nagrodziła:

1. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca inżynierska:

Autorka: Ewa Pawliczek
Praca pt.: Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w optymalizacji produkcji na podstawie przedsiębiorstwa X
Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar, prof. UEW

2. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Ekonomia i finanse:

Autor: Konrad Trawczyński
Praca pt.: Analiza stabilności parametrów modelu płaszczyzny zmienności implikowanej dla opcji na WIG20
Promotor: dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW

Wyróżnienie:

Autorka: Jadwiga Królikowska 
Praca pt.: Analiza tendencji występujących na rynku sztucznej inteligencji w ujęciu międzynarodowym
Promotor: dr Alicja Grześkowiak

3. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki o zarządzaniu i jakości

Autor: Patryk Potaczek
Praca pt.: Efektywność procesu transportowego w sektorze kosmicznym z perspektywy zarządzania logistyką
Promotor: dr Jakub Marcinkowski

Wyróżnienia:

Autorka: Katarzyna Siemiątkowska-Cisoń
Praca pt.: Ocena projektu utworzenia centrum usług wspólnych w organizacji międzynarodowej
Promotor: dr Tomasz Dyczkowski

Autorka: Mirosława Brzezina
Praca pt.: Wpływ pandemii COVID-19 na wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe i ocena ich wykorzystania na przykładzie uczelni wyższych
Promotor: dr Małgorzata Sobińska

4. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Ekonomia i finanse:

Autorka: Izabela Figura
Praca pt.: Analiza utrzymania klienta w branży ubezpieczeniowej z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
Promotor: dr Alicja Grześkowiak

Wyróżnienia:

Autorka: Marta Zakrzewska
Praca pt.: Prognozowanie ryzyka chorób serca za pomocą wybranych narzędzi uczenia maszynowego
Promotor: dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

Autorka: Aleksandra Węgrzyn
Praca pt.: Crowdfunding jako sposób finansowania
Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Korenik

5. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki o zarządzaniu i jakości:

Autorka: Oliwia Wojtas
Praca pt.: Zmiany w transporcie w państwach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście aktualnych wyzwań ekologicznych
Promotor: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, prof. UEW

Wyróżnienia:

Autorka: Magdalena Zarzycka
Praca pt.: Motywacje do pracy w controllingu w świetle badań ankietowych
Promotor: dr hab. Piotr Bednarek, prof. UEW

Autor: Aleksander Smyła
Praca pt.: Ekonomiczne, technologiczne i ekologiczne aspekty użytkowania samochodów z napędem wodorowym
Promotor: dr hab. inż. Alicja Graczyk, prof. UEW

6. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z programów studiów prowadzonych w języku angielskim:

Autorka: Paulina Angowska
Praca pt.: The role of the Korean Wave in innovating brand image and brand identity – how consumers perceive Korean celebrity endorsement in luxury fashion brands
Promotor: dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW

Wyróżnienia:

Autor: Filip Nurzyński
Praca pt.: Managing conflicts among the employees during remote work
Promotor: dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW

7. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z programów studiów prowadzonych w języku angielskim:

Autorka: Martyna Książkiewicz
Praca pt.: Verification of selected capital market’s models
Promotor: dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW

Wyróżnienia:

Autorka: Aleksandra Kinal
Praca pt.: Short-term investor’s reaction to Polish central bank and government’s COVID-19 mitigation measures in the first half of 2020
Promotor: dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Autorka: Magdalena Kąkol
Praca pt.: Impact of new technologies on the art market – the rise of non-fungible tokens (NFTs)
Promotor: dr Łukasz Olipra

Wszystkim Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy!

Redakcja: kk.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem