Stanowisko KRUWiO w sprawie wygaśnięcia mandatu Rektora UWr

Stanowisko rektorów uczelni Wrocławia i Opola członków Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z dnia 15marca 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Wiadomość o stwierdzeniu przez Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego przyjęliśmy ze smutkiem.

Jakkolwiek nie dysponujemy uzasadnieniem decyzji Ministra Edukacji i Nauki, to jednak z informacji medialnych wiemy, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nastąpiło na mocy art. 125 ust. 4 i 6 ustawy zdnia 20 lipca 2018 r. Prawo oszkolnictwie wyższym i nauce (dalej: ustawa), na wniosek przewodniczących trzech spośród czterech działających na Uniwersytecie Wrocławskim związków zawodowych.

Jako rektorzy uczelni Wrocławia i Opola wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie poważnymi konsekwencjami zaistniałej sytuacji dla całego wrocławskiego środowiska akademickiego.Ustawa przyznaje rektorom polskich uczelni rozległe kompetencje, nakładając na nich tym samym ogromną odpowiedzialność. Trwająca kadencja postawiła przed rektorami niespotykane dotąd wyzwania, co zrodziło konieczność kierowania uczelniami w trybie zarządzania kryzysowego, codziennie mierząc się z sytuacjami, które, jak można sądzić, mogły przekroczyć wyobraźnię organów prawodawczych. Rektorzy podejmują rozliczne trudne decyzje w zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Wobec trwającej od dwóch lat pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie rektorom najmocniej potrzeba jedności, solidarności i wsparcia. W tych okolicznościach wygaśnięcie mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi poważny problem nie tylko dla społeczności tej znamienitej polskiej uczelni, ale także dla całego akademickiego Wrocławia.

Podpisano:

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej i Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek MasnykRektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marcin Lorenc, Rektor Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

prof. dr hab. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pukocz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Prorektor ds. Filii we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem