Możliwość publikacji artykułów w AACSB Insights

Szanowni Państwo,

aacsb_logo_220dzięki członkostwu w międzynarodowej organizacji AACSB, nauczyciele akademiccy, kadra zarządzająca, studenci i absolwenci oraz partnerzy naszej Uczelni mają możliwość publikacji swoich artykułów na platformie AACSB Insights.

AACSB Insights jest miejscem wymiany poglądów członków społeczności AACSB na tematy związane z szeroko rozumianą edukacją biznesową, w tym jakością programów, przyszłością edukacji biznesowej, różnorodnością, wykluczeniem czy odpowiedzialnością społeczną. Poszczególnym tematom poświęcone są kolejne miesiące roku – zestawienie znaleźć można na stronie https://www.aacsb.edu/insights/articles/submissions/editorial-calendar.
W czerwcu 2022 roku tematem wiodącym jest „Wpływ na społeczeństwo: pomoc ludzkości” (Societal Impact: Helping Humanity), a w lipcu 2022 „Różnorodność, równość, integracja i przynależność: przyjmowanie różnych perspektyw” (Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging: Embracing Diverse Perspectives).

Artykuły prezentowane w AACSB Insights mają charakter bardziej popularnonaukowy i popularyzatorski niż ściśle naukowy, choć odnoszą się do zagadnień ważnych dla środowiska edukacji biznesowej. Prezentują zazwyczaj nowe pomysły lub najlepsze praktyki w dziedzinie edukacji biznesowej, przykłady współpracy uczelni biznesowych i otoczenia gospodarczego, doświadczeń liderów biznesu itp. Publikacje w AACSB Insights nie mogą mieć charakteru promocyjnego programu, uczelni, organizacji lub osoby, aczkolwiek dopuszcza się zamieszczenie takich informacji jako ilustracji pewnych koncepcji.

Sugerowana długość artykułu to 1000 do 1500 słów. Autorzy proszeni są o przesłanie swojego zdjęcia w dobrej rozdzielczości celem zamieszczenia pod artykułem. Wraz z artykułem można przesłać zdjęcia ilustracyjne oraz wizualizacje danych w postaci wykresów, grafów lub schematów (mogą one być przeformatowane przez redakcję).

Artykuły powinny być przesłane przynajmniej na miesiąc przed miesiącem, w którym planowana jest publikacja. Jeśli artykuł nie dotyczy tematu konkretnego miesiąca, może być przesłany w dowolnym momencie. Wtedy redakcja wybierze moment publikacji.

Wszystkie wskazówki dotyczące publikacji w AACSB Insights znaleźć można na stronie https://www.aacsb.edu/insights/articles/submissions/guidelines.

Zgłoszenia oraz pytania można przesyłać na adres editor@aacsb.edu
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem