Prof. Joanna Harasym członkiem Komitetu Zarządzającego europejskiego projektu z obszaru badań i technologii

462810_1001


W ramach europejskiej współpracy badawczo-technologicznej COST (Europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii) naukowcy i innowatorzy pracują nad ustanowieniem i wykorzystaniem sieci, które będą współpracować nad wyzwaniami naukowymi, technologicznymi i społecznymi związanymi z produktami spożywczymi z morza. Praca przyczyni się do powstania nowych, innowacyjnych pomysłów i nowych inicjatyw biznesowych. 
Projekt nosi nazwę: Ulva as food and feed. akcja COST CA20106 ”The SeaWheat COST Action CA 20106 –  Tomorrow’s ‘wheat of the sea’: ulva, a model for an innovative mariculture“

Polskę reprezentuje dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW Kierownik katedry Biotechnologii i Analizy Żywności Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Dyrektor interdyscyplinarnego Centrum naukowego AFSA. Prof. Joanna Harasym jest przedstawicielem Polski (jedynym) w Komitecie Zarządzającym Akcji oraz Członkiem grupy Roboczej WG 3 .

„W ostatniej dekadzie wzrosło zainteresowanie rozwojem wybrzeży oceanicznych w poszukiwaniu alternatywnych, zrównoważonych źródeł żywności i innych wartościowych produktów” – powiedziała prof. Harasym „Nasza inicjatywa ma na celu wykorzystanie potencjału wodorostów morskich w Europie. Opierając się na sukcesach poprzednich unijnych i paneuropejskich projektów dotyczących wodorostów morskich, a także ze względu na unikalne cechy rodzaju Ulva (Linnaeus, 1753), zidentyfikowaliśmy te zielone algi jako najbardziej odpowiedniego kandydata i organizm modelowy dla nowego rodzaju europejskiej marikultury. Duża część wiedzy na temat Ulva, wytworzona w różnych dyscyplinach naukowych i różnych społecznościach, nie jest łatwo porównywalna, ani nie jest dzielona między naukowców, interesariuszy, użytkowników końcowych i społeczeństwo. Niniejsza akcja COST proponuje innowacyjną koncepcję rozwiązania tych problemów, znacząco poprawiając wiedzę na temat biologii najbardziej obiecujących gatunków Ulva, wykorzystując ich potencjał ekonomiczny i badając zastosowania komercyjne w żywności dla ludzi, paszy dla zwierząt, przemyśle farmaceutycznym i usługach ekosystemowych” – powiedziała nam prof. Joanna Harasym,

Akcja COST łączy interdyscyplinarne podejście do zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich, obejmując wszystkie aspekty biologii Ulva, ekologii, akwakultury, inżynierii, nauk ekonomicznych i społecznych. Działanie to doprowadzi do rozwoju zaawansowanej nauki, stworzy możliwości biznesowe i miejsca pracy w gospodarce morskiej i przybrzeżnej oraz będzie miało znaczący wpływ na dobrobyt społeczny. Niniejsze działanie COST spełnia aktualne priorytety "Wyzwania społeczne" europejskiej strategii Horyzont 2020 w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, a jego zastosowanie przyczyni się do realizacji 14. celu zrównoważonego rozwoju ONZ (UNSDG), jakim jest ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
l_image61cc5ceb96b37__1_

Środowiska badawcze i przemysłowe na kilku kontynentach współpracują ze sobą, aby znaleźć nowe zasoby żywności i opracować zrównoważone produkty morskie. Dołączył do nich Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  poprzez interdyscyplinarne Centrum Naukowe AFSA – Adaptive Food Systems Accelerator, kierowane przez prof. Joannę Harasym.

https://www.cost.eu/actions/CA20106/   
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem