Pozytywna ocena raportu AACSB

Mamy przyjemność poinformować, iż Komisja Akredytacyjna The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) pozytywnie oceniła wstępny raport samooceny (Initial Self Evaluation Report, ISER) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przygotowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej przy wsparciu wielu osób z różnych jednostek Uczelni.

Akceptacja raportu ISER umożliwia a zarazem zobowiązuje naszą uczelnię do realizacji kolejnych etapów procesu międzynarodowej akredytacji AACSB, uznawanej za jedną z tzw. „trzech koron akredytacyjnych”.
A mianowicie:

1. Złożenie raportu z postępów poczynionych we wdrażaniu wytycznych Komisji Akredytacyjnej AACSB;

2. Złożenie wniosku o wstępną wizytę akredytacyjną;

3. Opracowanie końcowego raportu samooceny (Self Evaluation Report,SER);

4. Przygotowanie wizyty zespołu akredytującego (Peer Review Team).

Dopuszczenie UEW do kolejnych etapów akredytacji przez AACSB będzie opierać się – tak jak dotychczas – na bezpośredniej ocenie zaangażowania społeczności akademickiej, wpływu na środowisko biznesowe i społeczne oraz innowacji organizacji.

Akceptacja raportu ISER jest znaczącym sukcesem wskazującym na to, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest mocno zaangażowany w dążenie do podnoszenia jakości i ciągłego doskonalenia procesów zarzadzania uczelnią. Znalazło to odzwierciedlenie w słowach skierowanych w liście do Rektora prof. Andrzeja Kalety przez prof. Nithama Hindi, Przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej AACSB:

„Nauczycielom akademickim, studentom, pracownikom administracji i pozostałym interesariuszom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu należą się gratulacje za ich wysiłki. Komisja Akredytacyjna wyraża uznanie dla postępu, jaki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poczynił w celu uzyskania międzynarodowej akredytacji biznesowej AACSB oraz oczekuje dalszej współpracy w osiąganiu założonych celów.”

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem