Doktoranci UEW laureatami Stypendium im. Wincentego Stysia

Z przyjemnością informujemy, że dwoje doktorantów naszego Uniwersytetu znalazło się w gronie laureatów tegorocznego Stypendium im. Wincentego Stysia.

Izabela Rudek i Paweł Brusiło to dwoje spośród trojga laureatów Stypendium przyznawanego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

izabela_rudekMgr Izabela Rudek jest doktorantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „SIS PhD Ekonomia+” realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przygotowuje rozprawę doktorską w obszarze efektywnego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach transportu kolejowego pod kierunkiem dra hab. Pawła Hanczara, prof. UE i dra inż. Daniela Paluszczyszyna z De Montfort University (Leicester, Wlk. Brytania). Obecnie zatrudniona na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informacyjnych. Jest kierownikiem projektu NCN Preludium, pełniła także role m.in. kierownika zadań, głównego wykonawcy oraz stypendysty w dziewięciu projektach finansowanych ze środków NCBiR, NCN i MNiSW. Dotychczas opublikowała siedem artykułów, w tym w czasopiśmie „Expert Systems with Applications” (wyd. Elsevier, lista JCR). Brała aktywny udział w kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych m.in. w Nowej Zelandii, Kanadzie, ZEA i Hiszpanii. W 2022 r. odbyła staż naukowy na De Montfort University. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. badania operacyjne, zarządzanie zasobami, logistyka, harmonogramowanie i systemy wspomagające podejmowanie decyzji.

pawel_brusilo_2Mgr Paweł Brusiło jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przygotowuje rozprawę doktorską w obszarze ewaluacji polityk i strategii na rzecz transformacji energetycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej i dr Anny H. Jankowiak. Od 2022 roku jest także asystentem badawczo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W roku akademickim 2021/2022 odbył staż badawczy w International Institute for Carbon-Neutral Energy Research na Kyushu University (Japonia) w ramach programu PROM z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Odbył także wizytę studyjną na Technische Universitat Dresden (Niemcy) w ramach uczelnianego programu INTEREKON. Jest autorem sześciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań prezentował w ramach krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. w Japonii i Portugalii. Aktualnie realizuje staż badawczy w ramach nagrody Fulbright-Schuman Award 2022/2023 na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie prowadzi badania we współpracy z prof. Davidem G. Victorem, kierownikiem Center for Global Transformation oraz Deep Decarbonization Initiative.

Stypendium im. Wincentego Stysia jest realizowane z inicjatywy Prezydenta Wrocławia przez Wrocławskie Centrum Akademickie i finansowane ze środków Gminy Wrocław. Stypendia są przyznawane w jednej z ośmiu kategorii. W bieżącej edycji wyróżnionych zostało łącznie 23 wrocławskich doktorantów i doktorantek, a komisje stypendialne wyróżniły dodatkowo kolejne 21 osób. Pełna lista stypendystów jest dostępna w serwisie www.wroclaw.pl.

Serdecznie gratulujemy naszym doktorantom zdobycia prestiżowego wyróżnienia. Życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej!


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem