Seminarium międzykatedralne Krotoszyce 2022


W dniach 26-17.05 2022 roku  w Krotoszycach k. Złotoryi  po dwuletniej przerwie ( spowodowanej Covid 19) odbyło się  zainicjowane po raz pierwszy w 2001 roku) międzykatedralne, wyjazdowe seminarium naukowe pod patronatem Katedry Ekonomiki i Organizacji  Przedsiębiorstwa UE we Wrocławiu.  Oprócz  obecnych i emerytowanych pracowników tej Katedry w seminarium udział wzięli pracownicy Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie UE we Wrocławiu ( z siedzibą w Jeleniej Górze), Katedry Pracy, Kapitału  i Innowacji UE we Wrocławiu, Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej  (Katedra Zarządzania Organizacją i Rozwojem), Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu  (Katedra  Teorii  Organizacji i Zarządzania) i Wyższej  Szkoły  Bankowej  we Wrocławiu ( Katedra Finansów i Zarządzania) – łącznie 43 osoby.

Tematem seminarium były Uwarunkowania realizacji projektów badawczych i prac awansowych w naukach o zarządzaniu i jakości.  

W ramach dwóch sesji zaprezentowane zostały m.in.:
• wybrane problemy międzyuczelnianego projektu badawczego pt. „O warunkach powodzenia prac badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości”, którego koordynatorami są: dr hab. inż.  A. Zgrzywa-Ziemak prof. WSB, dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UE,  dr hab. inż. E. Ropuszyńska- Surma, prof. PWr, dr hab. A. Sokołowska- Durkalec, prof. UE)
• problemy metodologiczne dot.” Rygoru   i refleksji  w   prowadzeniu badań w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości” prof. dr hab. inż.  Stanisław Nowosielski
• „Dylematy badacza w  zaawansowanych badaniach w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości”  prof. dr hab. Kazimierz Perechuda.

Ponadto przekazano  aktualne informacje dotyczące postępowań awansowych (prof. dr hab. Szymon Cyfert) oraz omówiono i przeprowadzono dyskusję  nad  koncepcją i wynikami badań dwóch  prac doktorskich: mgr  Izabeli Kołodziej pt. „Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości lokalnej  w produkcji wina w województwie dolnośląskim” i mgr  Eweliny  Jagieły pt. „Społeczna  odpowiedzialność małych  przedsiębiorstw z branży hotelarskiej „.

Wieloletnia tradycja tego seminarium,  wysoki poziom merytoryczny prezentacji, rzetelna dyskusja dot. projektów badawczych i prac awansowych , a także wymiana doświadczeń, konsultacje  teoretyczno-metodologiczne oraz integracja  środowiska akademickiego sprawiła, że w ocenie  uczestników tego spotkania seminarium stanowi ważne wydarzenie  o charakterze  naukowym wychodzące naprzeciw potrzebie  inicjowania wspólnych projektów badawczych, a także sprawnej  finalizacji prac awansowych.
Informacja  dodatkowa  seminarium  było projektem częściowo  ( w odniesieniu do 22 pracowników UEW) finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 015/RID/2018/19 kwota finansowania 10 721 040,00 PLN”  
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem