UEW i OSM Koło podpisały umowę o współpracy

W dniu 30 listopada 2022 r. Czesław Cieślak i Tadeusz Malczyk - Prezes i zastępca Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole oraz prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podpisali umowę konsorcjum, powołanego do przygotowania i realizacji wspólnego projektu badawczo-rozwojowego w ramach I konkursu programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Podpisanie pomiędzy Uczelnią a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole porozumienia w sprawie powołania konsorcjum w celu wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pozwoli zdaniem sygnatariuszy do powstania trwałych i znaczących relacji pomiędzy stronami w obszarach nauki i biznesu, ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu projektowania nowej żywności o walorach prozdrowotnych.

UEW i OSM Koło

Nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole zorientowanej na kreowanie i realizację wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych jest kluczowym wyzwaniem dla obydwu podmiotów w ramach partnerstwa naukowo-biznesowego” - wskazali jednomyślnie Prezes Czesław Cieślak i Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

Podpisanie porozumienia UEW OSM Koło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole jest jednym z najstarszych i największych zakładów mleczarskich w kraju z wyłącznie polskim kapitałem, łączącym mleczarską tradycję z nowoczesnymi technologiami wytwarzania i wysoką jakością oferowanych na rynku produktów, wielokrotnie wyróżnianych w konkursach branżowych i konsumenckich (m.in. Poznaj Dobrą Żywność, Godło TERAZ POLSKA) oraz nagradzanych medalami na wielu targach (m.in. Polagra Food, Mleko Expo).

Redakcja: kk.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem