Zimowy Przegląd Strategiczny

Ponad siedemdziesiąt osób, w tym przedstawiciele interesariuszy uczelni ze świata biznesu oraz nauki, spotkało się podczas Zimowego Przeglądu Strategicznego, którego celem było przedstawienie statusu realizowanych projektów strategicznych, ocena procesu wdrażania strategii oraz identyfikacja barier i wyzwań związanych z jej implementacją.

Proces wdrażania strategii rozpoczął się jesienią 2021 i zgodnie z założeniami ma trwać do roku 2030. W tak krótkim czasie udało się wypracować założenia pięciu projektów strategicznych, którymi są: mentoring naukowy, zindywidualizowany system motywacji, rozwoju i oceny pracowników, digitalizacja Obsługi Interesariuszy, aktywizacja zespołów eksperckich oraz platforma wirtualnej dydaktyki, re-skillingu i up-skillingu.

„Bardzo się cieszymy, że został zainicjowany pierwszy z projektów dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności naukowo-badawczych w formie mentoringu w trzech obszarach: opracowań naukowych, umiejętności badawczych i świadomości metodologicznej, a także naukowej pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym. W trakcie przeglądu omawialiśmy postępy związane z wdrażaniem każdego z projektów i niedługo będziemy szerzej komunikować społeczności akademickiej te inicjatywy” – komentuje prof. Bartłomiej Nita, prorektor UEW ds. Finansów i Rozwoju.

W trakcie Zimowego Przeglądu Strategicznego odbyła się również sesja kreatywna. Podczas dyskusji warsztatowych pojawiło się wiele nowych pomysłów, które mogą być rozwijane w przyszłości.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem