Pożegnanie prof. dra hab. Jerzego Niemczyka

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w wieku 60 lat odszedł prof. dr hab. Jerzy Niemczyk.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wybitny pedagog (wypromował 19 doktorów, kilkuset dyplomantów), autor ponad 150 prac naukowych, który całe życie zawodowe związał z naszą Uczelnią.

prof. dr hab. Jerzy NiemczykStopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1995 r., doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w 2007 r., a w 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie wokół zarządzania strategicznego oraz metod i technik zarządzania, teorii strategii i strategicznego zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi.

Pełnił funkcje kierownika Katedry Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, w latach 2007-2012 Prodziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Prorektora ds. Nauki w latach 2016-2019. Był organizatorem i mentorem Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego (FEB) oraz Członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w kadencjach 2011-2014 i 2015-2018.

Pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas!

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Redakcja: kk.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem