Zapraszamy na II Kongres Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest współorganizatorem II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego 2023. Wydarzenie odbędzie się 24-27 września 2023 r. w Opolu oraz 15-17 października w Pradze.

Celem Kongresu jest interdyscyplinarna prezentacja stanu i perspektyw badań oraz wzmocnienie współpracy naukowej i edukacyjnej między środowiskami naukowymi  Polski i Czech. Członkiem Komitetu Honorowego Kongresu jest Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta, a Komitetu Naukowo-Programowego Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska.

W ramach kongresu odbędzie się między innymi sekcja nauk ekonomicznych, której uczestnicy będą poruszać następujące tematy:
  • stan badań dot. relacji polsko-czeskich w świetle dorobku ekonomii, finansów i zarządzania,
  • relacje polsko-czeskie w ujęciu makroekonomicznym,
  • funkcjonowanie polsko-czeskiego rynku transgranicznego,
  • stymulant i destymulant pogłębiania relacji między polskimi i czeskimi podmiotami rynku w dobie globalizacji,
  • kształtowanie transgranicznych produktów turystycznych,
  • zachowania polskich i czeskich konsumentów i ich uwarunkowania,
  • rola projektów współpracy międzyregionalnej we wspieraniu rozwoju euroregionów na pograniczu polsko-czeskim.
W organizację sekcji nauk ekonomicznych Kongresu zaangażowani są gestorzy naukowi – ze strony UEW: Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska oraz dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Polsko-Czeską Asocjacją Uniwersytetów), a także dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO (Uniwersytet Opolski), dr Roman Śmietański (Politechnika Opolska) oraz Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Pradze).

Zachęcamy do czynnego udziału w Kongresie! Rejestracja jest otwarta do 30 czerwca 2023: www.kongresplcz2023.uni.opole.pl/rejestracja.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem