Zespół z UEW w HORIZON – Research and Innovation Actions

Zespół badawczy z UEW w składzie: Patrycja Klimas (national principal investigator and leader of WP3), Joanna Radomska, Dawid Kościewicz, Sylwia Wrona działający w konsorcjum obejmujacym wiodące uniwersytety i partnerów branżowych, w tym: University of Salford (Wielka Brytania - lider projektu), Breda University of Applied Sciences (Holandia), Tampereen korkeakoulusaatio sr (Finlandia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), Universitat Wien (Austria), City Football Group (Wielka Brytania), London Symphony Orchestra (Wielka Brytania), Imperial War Museum w Londynie (Wielka Brytania) i Ubisoft (Francja) będzie realizował przez 36 miesięcy projekt GameHeArtS: Games, Heritage, Arts, & Sport: the economic, social, and cultural value of the European videogame ecosystem w ramach HORIZON – Research and Innovation Actions.

Budżet projektu to 3,9 mln € (z tego ok. 600 000 € dla UEW.). GameHearts będzie również współpracować z głównymi stowarzyszeniami branży gier wideo: European Games Developer Federation (EGDF) i Interactive Software Federation of Europe (ISFE).

Projekt GameHeArtS ma na celu maksymalizację wartości europejskich ekosystemów branży gier komputerowych i wideo (EVGIE), a w szerszym kontekście branży twórczej i kulturalnej (CCI). Rozpoznając wkład EVGIE w wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, dobrobyt oraz spójność społeczną, projekt koncentruje się na inicjowaniu oraz stymulowaniu silniejszej współpracy między tradycyjnymi i rozwijającymi się sektorami kultury w celu tworzenia inkluzywnych oraz społecznie odpowiedzialnych doświadczeń kulturowych.

Ogromne gratulacje dla zespołu z UEW!

English version

GameHeArtS aims to maximize the value of the European videogame industry ecosystems (EVGIE) within the broader context of the creative and cultural industries (CCI).

Recognizing the EVGIE's contributions to economic growth, job creation, well-being, and social cohesion, the project focuses on fostering stronger collaboration between traditional and emerging cultural sectors to create inclusive and socially responsible cultural experiences. Through evidence-based research, GAMEHEARTS will provide policy recommendations and roadmaps for the development of the EVGIE, emphasizing its potential as a catalyst for innovation and economic growth.

The project takes a holistic ecosystem approach, utilizing established and innovative methodologies to assess the competitiveness and development of the EVGIE. The consortium involves leading universities and industry partners including: Universitiy of Salford (UK – project leader), Breda University of Applied Sciences (Netherlands), Tampereen korkeakoulusaatio sr (Finland), Wroclaw University of Economics and Business (Poland), Universitat Wien (Austria), City football group (UK), London Symphony Orchestra (UK), Imperial War Museum in London (UK), and Ubisoft (France). GameHearts will cooperate also with major videogame associations, namely European Games Developer Federation (EGDF) and Interactive Software Federation of Europe (ISFE).
WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem