Nominacja profesorska dla prof. Anny Cierniak-Emerych

31 lipca 2023 r., z dniem obowiązywania od 24 lipca br., Prezydent RP Andrzej Duda nadał Annie Cierniak-Emerych tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Anna Cierniak-EmerychProf. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych od początku kariery naukowej jest związana z naszą Uczelnią. Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, który ukończyła z wyróżnieniem w 1998 r. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: zarządzania przedsiębiorstwem. Rozprawa doktorska „Zmiany warunków pracy w przedsiębiorstwach – przesłanki i tendencje” została obroniona z wyróżnieniem. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

W 1998 r. podjęła pracę jako asystent w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, AE we Wrocławiu). W l. 2003-2013 adiunktka w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny UEW, do 2008 r. AE we Wrocławiu).

W l. 2013-2018 profesor nadzwyczajny w Katedrze Pracy i Kapitału (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny UEW). 2018-2019 pełniła funkcję Kierownika Katedry Pracy i Kapitału. Od 2019 r. profesor UEW, kierownik Katedry Pracy, Kapitału i Innowacji.
    
W l. 2012-2016 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych (Wydział Inżynieryjno–Ekonomiczny UEW), w l. 2016-2019 Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki na tym samym wydziale. Od października 2019 r. pełni funkcję Dziekana ds. Studenckich. Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości, a także członek Rady ds. Kształcenia przy UEW, wcześniej Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, w latach wcześniejszych członek i przewodnicząca komisji wydziałowych. Członek Senatu UEW w kadencji 2016-2020, w kadencji 2020-2024 w Senacie UEW jako Dziekan ds. Studenckich. Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Menedżer Ochrony Środowiska.

Autorka ponad 220 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym artykułów w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych, a także autorka bądź współautorka kilku monografii. Autorka i współautorka rozdziałów w monografiach wydanych przez uznane wydawnictwa, m.in. Springer, Routledge (Taylor & Francis Group). Wyróżniona brązowym oraz srebrnym Medalem Komisji za Długoletnią Służbę, a ponadto Medalem Edukacji Narodowej. Wielokrotnie uhonorowana za osiągnięcia w pracy naukowej oraz organizacyjnej nagrodą Rektora UEW.

Zainteresowania badawcze prof. Anny Cierniak-Emerych dotyczą głównie człowieka i jego pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jej aspektów związanych z ochroną środowiska, jak i z kształtowaniem materialnych i niematerialnych warunków pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy), partycypacją pracobiorców w procesach decyzyjnych a ponadto z problematyką elastyczności w zatrudnieniu, kulturą organizacyjną, w tym kulturą BHP. Ważnym obszarem zainteresowań naukowych są interesy pracobiorców oraz ich ochrona w przedsiębiorstwie, a ponadto również współczesne koncepcje zarządzania (m.in szczupłe zarządzanie, TQM).

Uczestniczyła i uczestniczy nadal w krajowych projektach badawczych, a także w projektach finansowanych m.in. ze środków EFS. Występowała jako trener i superwizor w projektach szkoleniowych i rozwojowych. Aktywnie współpracuje z praktyką gospodarczą, jest autorką ekspertyz realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy nominacji, życząc dalszych sukcesów w karierze naukowej!

Kopia nadania tytułu

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem