Wizyta Radców Handlowych ambasad na UEW

31 maja 2023 r. na naszej Uczelni gościliśmy Radców Handlowych akredytowanych przy ambasadach państw trzecich w RP. Dyplomaci zrzeszeni w Klubie Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej odwiedzili Dolny Śląsk na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
For English version please scroll below

Gości przywitała prof. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej, która przedstawiła Uczelnię podkreślając naszą aktywność międzynarodową i posiadane akredytacje międzynarodowe. Grupa odwiedzających liczyła 25 osób z następujących krajów: Francja, Filipiny, Flandria, Palestyna, Mołdawia, Litwa, Luksemburg, Sri Lanka, Tunezja, Finlandia, Japonia, Estonia, Turcja, Uzbekistan, Irlandia, Rumunia, Austria, Szwajcaria, Indie, Indonezja, Egipt, Wietnam, Albania oraz Czarnogóra.

Nasi goście wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Klaudię Stawską z Centrum Współpracy Międzynarodowej, w której zaprezentowano działalność Uczelni, kierunki kształcenia i najważniejsze inicjatywy. Następnie goście zwiedzili Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, o którym opowiedziała dr Ewa Walaszczyk. Kolejnym przystankiem był inQUBE, po którym oprowadził jego dyrektor Jan Cendrowski.


English version

On May 31, 2023, our University hosted Commercial Counselors accredited at the embassies of third countries in the Republic of Poland. Diplomats associated in the Club of Commercial Counselors at the Polish Chamber of Commerce visited Lower Silesia at the invitation of the Marshal of the Lower Silesian Voivodship.

The group consisted of as many as 25 people from the following countries: France, Philippines, Flanders, Palestine, Moldova, Lithuania, Luxembourg, Sri Lanka, Tunisia, Finland, Japan, Estonia, Turkey, Uzbekistan, Ireland, Romania, Austria, Switzerland, India, Indonesia, Egypt, Vietnam, Albania and Montenegro.

The guests were greeted by Professor Bogusława Drelich-Skulska, Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation, who presented the University, emphasizing our international activity and international accreditations. Our guests also listened to a presentation prepared by Mrs. Klaudia Stawska from the International Cooperation Center, in which the activities of the University, directions of education and the most important initiatives were presented. Then, the guests visited the Business Process Simulation Center, which was presented by Dr. Ewa Walaszczyk, and inQUBE, which was guided by its Director Mr. Jan Cendrowski.
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem